Radar · Inrikes

Fler känner sig uppskattade på arbetsplatser där fler kvinnor jobbar

Fler känner sig uppskattade på jobb där en majoritet är kvinnor, visar en ny studie.

En ny studie visar att arbetsplatser där det jobbar fler kvinnor har medarbetare som känner sig mer uppskattade än på arbetsplatser som är mansdominerade.

Professorerna Johanna Rickne, vid Stockholms universitet, och Olle Folke, Uppsala universitet, har tittat närmare på hur sambandet mellan kön och upplevd uppskattning på jobbet ser ut. Detta i en ännu opublicerad studie som Arbetsvärlden rapporterat om.

Materialet de använt sig av är statistik från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning. Det visade sig att på arbetsplatser med mer än 90 procent kvinnor uppger 21 procent att de får uppskattning varje dag. Det är tre gånger så många som på arbetsplatser där mer än 90 procent är män, och motsvarande siffra är 7 procent.

På de kraftigt mansdominerade arbetsplatserna var det dessutom fler som uppgav att de sällan eller aldrig fick uppskattning från kollegor eller chefer: 14 procent jämfört med 5 procent på de kraftigt kvinnodominerande.

Att kvinnor och män i olika utsträckning jobbar inom olika branscher skulle kunna vara en del av förklaringen, men inte enbart, menar forskarna.

– Det kan spela roll, men sambandet håller även inom många branscher och yrken. Vi kan också se samband när vi jämför ett och samma företag över tid eller när vi jämför olika arbetsplatser som tillhör samma företag vid samma tidpunkt. Det här tyder på att det finns ett orsakssamband. Om andelen kvinnor ökar, så ökar också den upplevda uppskattningen. Även inom en bransch som finans så borde man vilja vara på det mest kvinnodominerade företaget, om man vill få uppskattning, säger Johanna Rickne till Arbetsvärlden.

Samtidigt är beteendet att uppskatta andra kollegor inte något som nödvändigtvis betalar sig karriärsmässigt.

− Tidigare forskning visar att uppskattning inte är något som leder till befordran, det kan till och med vara negativt. Det är konstigt med tanke på att det finns mycket organsiationspsykologisk forskning som betonar hur viktig positiv förstärkning är. Uppskattning på jobbet kan minska de negativa effekterna av ett stressigt jobb och stärka de sociala relationerna på arbetsplatsen, vilket gör att jobb känns mer meningsfulla. Det gynnar produktiviteten, säger Johanna Rickne till Arbetsvärlden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV