Glöd · Ledare

Avskaffa tankeförbudet i narkotikapolitiken

I början av 2000-talet dog lika många i bilolyckor som av narkotikarelaterade orsaker. I dag är det tre gånger som många dör i det senare. Mer än tolv gånger fler dör av narkotikarelaterade orsaker än i de skjutningar som dagligen skapar rubriker.

Sverige sticker ut som det land i Europa som har klart flest narkotikarelaterade dödsfall i förhållande till sin befolkningsmängd. Att förändra svensk narkotikapolitik och få ner dödsfallen borde därför vara ett av de högst prioriterade målen. Men stigmatiseringen av droganvändare gör att det inte ser ut så, istället har i årtionden fokus legat på att straffa.

I torsdags presenterade den särskilde utredaren Thomas Lindén den av förra regeringen beställda utredningen Vi kan bättre – Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa som fokus. En lunta på närmare tusen sidor med 64 konkreta förslag. Förväntningarna på utredningen var låga i och med att utredningen i uppdraget förhindrats lägga förslag runt straffrätten. Många lågt hängande frukter när det gäller att minska skadeverkningar av narkotika, som införandet av brukarrum, finns därför inte med.

Men utredningen överraskade och bollar tillbaka begränsningen i utredningsdirektiven genom att vara tydlig med att även straffrätten bör utredas. Ideologiska åsikter får inte längre stå i vägen för skademinskning utan nu krävs det pragmatism för att hjälpa dem som sitter fast i missbruket, slår Lindén fast. Trots det motsatte sig socialminister Jakob Forssmed på presskonferensen, precis som sina företrädare, återigen att straffrätten ska utredas. Det blir i det närmaste parodiskt.

Men Lindén överraskar inte bara där. Trots de olyckliga begränsningarna innehåller utredningen ett tydligt brukarfokus med många bra förslag som ökad tillgänglighet till och höjd kvalitet på sprututbyten. Utredningen säger rakt ut att det är dags att överge den misslyckande idén om ”ett samhälle fritt från narkotika” och istället fokusera på ”ett samhälle med minskade skador av narkotika”. Förhoppningsvis kan det bidra till att den svenska narkotikapolitiken i framtiden fokuserar tydligare på att minska narkotikarelaterade skador och dödsfall. Nu gäller det ”bara” att regeringen och riksdagen tar till sig av utredningen och börjar verkställa alla de bra förslag som utredningen innehåller.

Sedan får vi bara hoppas att vi inom en snar framtid har en regering som tar av sig de ideologiska skygglapparna gällande avkriminalisering och låter en utredning utan något tankeförbud titta på hur vi minskar lidandet och dödsfallen. För en 20-procentig minskning av dödstalen, som är det som utredningen ser som realistiskt med dagens lagstiftning, är en bra början, men när det sker från Europas högsta siffra är det långt ifrån tillräckligt.

Alla som orkar tänka fred när krigshetsen blir allt intensivare.

Israels regerings ihållande folkrättsliga terror på Gaza.