Radar · Politik

Förre SD-politikern frias för hets mot folkgrupp

Högsta domstolen i Stockholm.

Den tidigare SD-politikern dömdes till hets mot folkgrupp sedan han hävdat att människor från Sydsudan hade lägre intelligens.
Nu ändrar Högsta domstolen domen och frikänner mannen

Den dåvarande SD-företrädaren åtalades i juni 2021 efter en kommentar under ett möte i regionfullmäktige i slutet av april samma år, då han hävdade att personer från Sydsudan har lägre intelligensnivå än andra människor.

Både tingsrätten och hovrätten dömde mannen för hets mot folkgrupp. Påföljden blev dagsböter på sammanlagt 24 000 kronor.

Mannen överklagade till Högsta domstolen med hänvisning till att hans syfte inte var att kränka eller nedvärdera personer från Sydsudan. Enligt mannen följde han ett manus och avbröts mitt i ett resonemang om arbetslösheten i regionen där han ville påpeka att personer från Sydsudan har svårt att få jobb i Sverige.

HD meddelade i oktober prövningstillstånd i målet, som enligt domstolen ”väcker frågor om omfattningen av yttrandefriheten i politiska sammanhang”.

Enligt tingsrätten och hovrätten kunde mannens uttalande inte tolkas på något annat sätt än att sydsudaneser var mindre värda än andra folkgrupper.

HD kallar uttalandet ”klart nedsättande”, men anser att hänsyn måste tas till sammanhanget – en debatt i en politisk församling. Domstolen lyfter också att mannen hävdat att han med ”intelligens” syftade på FN:s välståndsindex, vilket enligt HD får stöd i det manus han läst ifrån och lämnat in till domstolen.

”Mot denna bakgrund har uttalandet – trots att det var nedsättande för den utpekade gruppen – inte gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling”, skriver HD i domen.

Mannen uteslöts från Sverigedemokraterna efter tingsrättsdomen.