Radar · Politik

SCB: ”Ju högre inkomst desto större är benägenheten att rösta”

Andelen väljare som gick och röstade i riksdagsvalet förra året sjönk med tre procentenheter jämfört med valet 2018– 84 procent 2002 jämfört med 87 procent 2018, enligt ny rapport av valdeltagandet från SCB.

Valdeltagandet varierar tydligt när statistik tas fram utifrån befolkningens utbildningsnivå, skriver SCB. I riksdagsvalet 2022 var det 93 procent bland dem med eftergymnasial utbildning, 85 procent bland dem med gymnasial och 74 procent bland dem med förgymnasial utbildning.

– Det minskar framför allt i gruppen med de lägsta inkomsterna, säger Mikaela Järnbert, analytiker på SCB, i en kommentar.

Som tidigare skiljer det sig vad gäller inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var valdeltagandet 89 procent av de röstberättigade och bland utrikes födda mer än 20 procentenheter lägre – 67 procent.

Skillnaderna mellan de båda grupperna ökade i riksdagsvalet 2022, enligt SCB.