Radar · Inrikes

Akut behov av vårdplatser: ”Allvarligt läge”

Bristen på vårdplatser i landet är akut, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen.

Det är stor och akut brist på vårdplatser på landets sjukhus. Mer än 2 000 platser behövs, enligt nya beräkningar.

För första gången har Socialstyrelsen kartlagt behovet av antalet vårdplatser, på uppdrag av den förra regeringen. Inom slutenvården behövs ytterligare 2 300 vårdplatser på ett års sikt, och inom intensivvården behövs 60 fler, enligt Socialstyrelsen.

– Läget är allvarligt, både ur ett tillgänglighets- och ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är ett omedelbart behov, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen till Dagens Nyheter.

Minskat kraftigt

De senaste åren har antalet vårdplatser på sjukhusen minskat kraftigt, enligt Socialstyrelsens kartläggning. Antalet intensivvårdsplatser har minskat från drygt 520 före pandemin till drygt 460 nu.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) konstaterade också i en granskning från förra året att det finns stora brister i patientsäkerheten på många av landets sjukhus till följd av platsbrist.

Procentuell skillnad mellan regionernas behov om ett år och nuläget
Procentuell skillnad mellan regionernas behov om ett år och nuläget. Grafik: Anders Humlebo

"Ond cirkel"

Bristen på vårdplatser beror på att det saknas personal, skriver DN, men regionerna måste ändå prioritera en ökning av vårdplatser framför att anställa fler, menar Socialstyrelsen.

– Det blir en ond cirkel, men det krävs att man arbetar med arbetsmiljöfrågor, återhämtning och kompetensförsörjning för att öka bemanningen. Arbetsgivarna kan inte peka på omöjligheten att rekrytera och behålla personal, för det ansvaret ligger i arbetsgivarrollen, säger Olivia Wigzell.

Störst behov av fler vårdplatser har Östergötland, Västra Götalandsregionen och Uppsala. Den enda region som bedöms ha tillräckligt många vårdplatser är Kalmar.