Glöd · Debatt

Våra folkvalda ljuger också

Om och om igen upprepar regeringen att elektrifiering löser alla problem så att den ekonomiska tillväxten kan fortsätta i evighet.

Vladimir Putin ljuger för att motivera kriget i Ukraina – men här i det demokratiska Sverige ska vi väl kunna lita på våra folkvalda. Men kan vi det? undrar Annika Rullgård. Det stämmer ju till exempel inte att vi kan ha en ständig ekonomisk tillväxt.

DEBATT. Nyligen hörde jag ett föredrag av Bert Sundström om Ryssland och kriget mot Ukraina. Det var ett fantastiskt föredrag som innehöll både fakta och reflektioner, förutom att det väckte en del frågor hos mig.

I föredraget togs bland annat upp att det som Putin anger som skäl till kriget är rena lögner, till exempel att Ukraina var fullt av nazister, till skillnad från att i väst kan vi lita på vad våra ledare säger. På vägen hem funderade jag över om det verkligen är så att våra folkvalda och myndigheter inte far med lögner, att vi i Sverige kan lita på vad de säger. Att det förekommer försköningar av verkligheten och att statistik ibland tolkas till talarens fördel får väl ursäktas, men förekommer rena lögner?

Jag påstår att våra folkvalda och våra myndigheter i gott sällskap med ledarna för näringslivet sprider en farlig lögn. Massmedia bidrar efter bästa förmåga. De sprider en lögn när de påstår att det är möjligt att fortsätta med den årliga tillväxten, att öka välfärden och samtidigt minska koldioxidhalten i luften, utan att nämna det faktum att Jordens råvaror är ändliga och att både flora och fauna tar stryk av människans framfart.

Det är så illa att det till och med finns ett statligt verk som heter Tillväxtverket och en av regeringen skapad organisation med namnet Fossilfritt Sverige. Det framställs som om vi kan fortsätta som nu om i princip allt elektrifieras, och dessutom år efter år ha tillväxt i samhället. Om och om igen upprepas samma ord om hur det ska gå till: elektrifiering, sol- och vindkraft, vätgas, biobränslen och koldioxidfria industriprocesser. Vissa vill även se en utbyggnad av kärnkraft.

Aldrig nämns att det kommer att behövas kopiösa mängder av metaller som redan i dag börjar bli svåra att få tag på, att fler och fler gruvor krävs. Inte heller sägs något om vad gruvdriftens och dess avfall gör med både naturen och människor. Jorden kan inte ge mer och mer biobränslen eftersom dessa är förnyelsebara endast till en viss gräns. De vilda växterna och de vilda djuren får betala notan.

Alla önskar vi väl att kommande generationer ska ha en värld att leva i där det finns möjlighet till en dräglig tillvaro i ett längre perspektiv än till nästa val och längre än barns och barnbarns liv.

Lögnerna om den eviga tillväxten måste upphöra omgående. Dessa lögner är fullt jämförbara med Putins lögn att Ukraina var fullt av nazister. I stället behövs en folkrörelse som uppmanar alla att minska sin konsumtion och som startar en diskussion om vad som ska prioriteras i den nerväxt som är oundviklig. Dags för studieförbunden att starta studiecirklar om att Jordens tillgångar är ändliga, att ständig tillväxt inte är möjlig samt nerväxt.