Radar · Inrikes

Barn ska bli bättre på att läsa genom läslistor

För att bättre rusta eleverna med läs- och skrivkunskaper ska Skolverket ta fram listor på litteratur.

Skolverket ska tillsammans med Kulturrådet ta fram läslistor med olika typer av litteratur för att stärka barns och elevers färdigheter att läsa och skriva, meddelar regeringen.

Skolverket får i uppdrag att genomföra insatser för att stärka barns och elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Det ska ske bland annat genom att ta fram särskilda läslistor
tillsammans med Kulturrådet med olika typer av litteratur, bland annat svenska och internationella skönlitterära klassiker.

– Elever som inte får med sig grundläggande färdigheter från de tidigare åren kommer få det mycket svårare att klara resten av skolgången. Med tidiga insatser ser vi till att fler barn och elever får goda grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna, säger skolminister Lotta Edholm, i ett pressmeddelande.

Läslistorna ska fungera som ett stöd för förskollärare och lärare när de ska välja litteratur för sin undervisning, och ska presenteras i en första version i juni 2024.

Förslaget från regeringen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Krav på skolbibliotek

Tidigare i höstas har regeringen aviserat att nya pengar ska satsas på bemannade bibliotek från höstterminen 2025. Det ska alltså bli lag på att alla skolor ska ha bemannande bibliotek.

Detta efter att skolbiblioteken avvecklats, rustats ned eller helt försvunnit från många skolor. Särskilt illa har det varit bland friskolorna.

I rapporten ”Biblioteksdöden” från Lärarstiftelsen 2022 har man gått igenom hur tillgången på skol- och folkbibliotek ser ut i Sverige. Bara 39 procent av Sveriges skolelever har möjlighet att utnyttja ett skolbibliotek, men skillnaderna är stora beroende på om skolan är kommunal eller privat.

80 procent av landets gymnasieelever i kommunala skolor har tillgång till skolbibliotek, medan andelen bara är 15 procent i privat drivna skolor. I den kommunala grundskolan är siffran drygt 30 procent, medan 18 procent av eleverna i fristående grundskolor har tillgång till ett skolbibliotek, skriver tidningen Vi lärare.