Radar · Politik

Svenskarnas aktieförmögenhet ökade – höginkomsttagarnas andelar ökar

Svenskarnas aktieförmögenhet ökade under första halvåret i år, enligt färsk statistik från SCB.

Höginkomsttagare ökade sin andel av den totala aktieförmögenheten, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, vid utgången av första halvåret 2023.

Totalt var svenskarnas aktieförmögenhet 10 431 miljarder kronor – en ökning med 12 procent jämfört med samma period förra året. Trots detta har aktieförmögenheten fortsatt en bit kvar till toppnivån från utgången av 2021. Sedan dess har aktieförmögenheten sjunkit med 23 procent.

Höginkomsttagare, ”de individer vars årsinkomst var 1 miljon eller mer” ägde då 64 procent av den totala aktieförmögenheten inom hushållssektorn – en ökning jämfört med motsvarande period förra året då de ägde 55 procent.

Samtidigt var de som har en årsinkomst på minst 1 miljon den grupp som till antal ökat mest. De har blivit 27 procent fler jämfört med utgången av juni 2022, skriver SCB.

Utvecklingen första halvåret 2023 i korthet
• Aktieförmögenheten ökade under första halvåret 2023 och uppgick till 10 431 miljarder kronor vid utgången av juni. Jämfört med samma period föregående år har aktieförmögenheten ökat med 12 procent.
• Kvinnors medianportfölj är fortsatt större än männens och skillnaden har ökat med ytterligare 2 000 kronor under första halvåret 2023.
• Individer med en årsinkomst på 1 miljon eller mer ägde 64 procent av hushållssektorns aktieförmögenhet vid utgången av juni 2023, vilket är en ökning med 9 procentenheter på ett år. De med en årsinkomst under 500 000 kronor ägde 16 procent av aktieförmögenheten.
Källa: SCB