Radar · Politik

Reallönerna minskar – igen

Trots höga löneökningar, minskade reallönerna fortfarande rejält i juni, enligt Medlingsinstitutet.

Trots löneökningarna med 4 procent i juni så minskade reallönerna med 2,4 procent – då priserna ökade mer än lönerna. Men nedgången är mindre brant än tidigare, visar preliminära beräkningar från Medlingsinstitutet.

– Löneökningarna vi får i år enligt avtalen är de högsta på många år, och de ser ut att realiseras så att det blir den nivån även i verkligheten, säger Petter Hällberg, nationalekonom på Medlingsinstitutet, till tidningen Arbetet.

Om effekterna av stigande boräntor räknas med är reallöneminskningen 5,3 procent.

– Minskningen av reallönerna jämfört med det föregående året är inte lika brant under det andra kvartalet som under det första. Det beror främst på att inflationen har mattats av, men också på att löneökningarna nu är högre än tidigare. Vi ser även att räntehöjningarna får allt större påverkan och att reallönerna urholkas jämförelsevis mer bland anställda med ökande kostnader för bolån, säger Petter Hällberg i en kommentar på verkets hemsida.

Grafik: Medlingsinstitutet
Grafik: Medlingsinstitutet

Men läget är ovanligt svårbedömt uppger myndigheten då utdragna lokala löneförhandlingar dragit ut på tiden. Enligt preliminära uppgifter, som inte inkluderar retroaktiv lön, steg lönerna med 3,1 procent i juni. Med hjälp av en modellskattning som tar hänsyn till retroaktiv lön förväntas ökningen bli 4 procent.