Radar · Miljö

Greenwashpriset till Sveriges regering: ”Värdig vinnare”

Nastaran Zargari presenterar vinnaren av svenska Greenwashpriset på Bokmässan i Göteborg.

Regeringen misslyckas med klimatmålen enligt sina egna beräkningar, men vidhåller ändå att de driver en ”ambitiös och effektiv” klimatpolitik. Därför får regeringen Greenwashpriset. När vinnaren tillkännagavs på Bokmässan i Göteborg fanns ingen representant på plats för att ta emot priset.

Varje år delar Jordens vänner ut det svenska Greenwashpriset ”till företag, organisationer eller makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med hjälp av vilseledande marknadsföring”. Det är allmänheten som nominerar, och även röstar fram vinnaren. 

Årets tre kandidater var Svenska kyrkan, ”för sin ohållbara förvaltning och exploatering av skog”, Preem, som redan fått priset 2019 ”för sina fortsatta satsningar på gröna PR-kampanjer trots ökade investeringar i fossilintensiv verksamhet”, och Sveriges regering, som fick flertalet av de 3 346 inkomna rösterna. 

Hugo Norell, från Preem, berättar under panelsamtalet på Bokmässan varför Preem ska vinna Greenwashpriset
Hugo Norell, från Preem, berättar under panelsamtalet på Bokmässan varför Preem ska vinna Greenwashpriset. Igen. Samtalsledare: Anna Jonasson. Foto: Madeleine Johansson
Svenska kyrkan representerades av Jakob Wirén (t v) och Ulrika Karlsson (mitten)
Svenska kyrkan representerades av Jakob Wirén (t v) och Ulrika Karlsson (mitten). Foto: Madeleine Johansson

Syftet med priset är att belysa problemet med greenwashing. I samband med prisutdelningen arrangerade Jordens vänner ett panelsamtal om greenwashing och årets tre kandidater. Regeringen var inbjuden men skickade ingen representant. I stället förklarade miljöaktivisten Leo Rudberg varför regeringen förtjänar priset. 

– Regeringen slaktade miljöbudgeren i sin första budget, bland annat stödet till naturskydd. Sedan lägger de tillbaka en liten, liten del av det, ett par hundra miljoner, och kallar det för en satsning! Det är helt sjukt! De har bara skurit ner lite mindre än förra året!, sade Rudberg bland annat, och framhöll vidare att:

– I Tidöavtalet står det om att man ska lyssna på forskning och fakta, men forskningen är väldigt tydlig: det enda regeringen lyckas med är att öka Sveriges utsläpp.
 
När vinnaren tillkännagavs hördes en del jubel från publiken. Nastaran Zargari, ordförande för Jordens vänner, anser att det är hög tid för regeringen att svara på hur den ska hjälpa Sverige genom klimatkrisen. 

– Trots löftena om effektiv och ambitiös klimatpolitik ökar regeringen aktivt utsläppen och förvärrar klimatkrisen. Samtidigt drar man ned på klimatanpassningsbudgeten.

– Vi som klimaträttviseorganisation ser allvarligt på att svenska regeringen skjuter utsläppsminskningar på framtiden. Det får betydande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Genom sin politik väljer regeringen att vara en del av problemet istället för att lyssna på forskarkåren och lösningar som framförs av gräsrotsorganisationer, säger Zargari i en kommentar. 

Vinnarmotivering:

2023 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, svenska regeringen, har på kort tid gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Sedan den tillträdde har regeringen bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen, minskat anslagen till naturvård, gjort nedskärningar inom myndigheter som arbetar med klimatanpassning samt öppnar upp för gruvbrytning i känsliga naturområden och flaggar för ytterligare storskalig exploatering av skog och mark. Trots detta hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen. Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är illa nog att föra en politik som hotar mänsklighetens framtid. Men när regeringen dessutom, trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävdar att de för en “effektiv och ambitiös klimatpolitik” riskerar de dessutom att rasera vår tilltro till objektiva fakta och forskning. Därför blir regeringens uppenbara lögner så mycket allvarligare. Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke. Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV