Radar · Inrikes

Verktygslåda ska hjälpa lärare hantera digital aggressivitet

En ny verktygslåda ska hjälpa lärare och skolor att bättre hantera digital aggressivitet.

Digitala aggressioner mot skolpersonal är vanligt förekommande. Nu har forskare vid Malmö universitet tagit fram en ny verktygslåda som ska hjälpa skolor att hantera aggressionerna.

Arga mejl från vårdnadshavare, att omtalas negativt på sociala medier eller bli filmad i klassrummet med risk för spridning i sociala medier. Det är tre problemområden som forskare vid Malmö universitet har identifierat efter intervjuer och gruppdiskussioner med lärare. Påhoppen kan handla om missnöje med ett beslut som skolan tagit, ett betyg eller något annat man inte tycker fungerar i skolan.

Men hittills har det saknats kunskap som ”beaktar den professionella och organisatoriska kontexten”, menar forskarna. Därför har de nu tagit fram en verktygslåda bestående av korta spelfilmer kring problemen, en informationsguide samt en samtalsfilm som syftar till att fördjupa och sätta saken i ett sammanhang.

–Det ska hjälpa skolor i deras arbete med att etablera en bra digital arbetsmiljö i samspelet mellan skola och tredje part, säger Rebecka Cowen Forssell, forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, i ett pressmeddelande.

Verktygslådan är tänkt att användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

–Den är ett sätt att starta diskussioner kring det här: när blir det ett problem? När går man över gränsen? Vi kommer inte med en färdig metod utan försöker bygga upp en kapacitet på skolor att ta sig an problematiken, säger Rebecka Cowen Forssell.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV