Radar · Miljö

Skadade tankar innehåller 160 kubikmeter olja

En ny oljeläcka har uppstått från det grundstötta fartyget.

Planen var att pumpa ut olja från det grundstötta fartyget Marco Polo i Pukaviksbukten. I stället uppstod en större läcka – och ännu mer olja rinner ut i havet.

Vinden i Pukaviksbukten tilltog under söndagen. Det gjorde att fartyget Marco Polo, som stått på grund i området sedan den 22 oktober, gick loss från grundet och drev ett hundratal meter ut på djupare vatten.

Nu har fartyget stött på grund tre gånger.

– Det finns en större mängd olja i vattnet efter den nya grundstötningen. Det är väldigt allvarligt, säger Valdemar Lindekrantz vid Kustbevakningen.

Fartyget har omfattande skador, totalt rör det sig om tre skadade tankar med brännolja.

– De tre tankarna innehåller 160 kubikmeter olja. I nuläget har vi tagit upp mer än 30 kubikmeter olja, men jag tror att den siffran kommer att stiga under dagen, säger Valdemar Lindekrantz.

Sanerar oljeskadade fåglar

Kustbevakningens prognos pekade tidigt på att olja från det senaste utsläppet rör sig norrut mot Karlshamn i Blekinge och Norje Boke i Sölvesborg.

Tobias Bogholt på Kustbevakningen säger att man prioriterar att begränsa utsläppet från fartyget och att fånga upp oljan i havet innan den når land.

– Vi har som första prioritet att begränsa utsläppet från haveristen, säger han vid en presskonferens.

Anders Borgman, kris- och beredskapssamordnare i Sölvesborgs kommun, uppger att de har fått rapporter om olja så långt som 70 kilometer från fartyget.

– Vi plockar in fåglar från andra kommuner och sköter saneringen av dem här i Sölvesborg, säger han.

Sjunker i kylan

Kustbevakningen har fortsatt problem med att fånga upp den olja som läckte ut vid den första och andra grundstötningen. Den har sjunkit under vattenytan på grund av kalla vattentemperaturer och går inte längre att hitta.

– Den olja som läckte ut i går ligger på vattenytan. Det gör att vi kan lokalisera den och fånga upp den. Vi är har fartyg ute som samlar upp all olja som de påträffar, säger Valdemar Lindekrantz och fortsätter:

– Vi försöker jobba på snabbt just nu eftersom vi inte vet hur länge vi kommer att kunna lokalisera oljan.

TT: Hur kunde det här inträffa med tanke på vetskapen om att fartyget är ytterst känsligt för nya stötar?

– Svårigheten ligger i flera olika delar. Den ena biten är att det finns osäkerheter kring fartygets skick. Men den stora osäkerhetsfaktorn är vädret. Det påverkar hur fartyget rör sig, mängden olja som läcker ut och hur den driver ut i havet. I helgen har det regnat och varit blåsigt, säger Valdemar Lindekrantz.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV