Radar · Inrikes

Konsumentverket granskar handelns ”prissänkningar”

I samband med prissänkningar ska även ett "tidigare lägsta pris" anges.

Under oktober och november granskar Konsumentverket handelns påståenden om prissänkningar och rea. Detta för att se om de regeländringar som infördes för ett år sedan efterföljs och att konsumenter inte blir lurade.

Den 1 september i fjol kom en ny bestämmelse som bland annat ska förhindra att konsumenter blir lurade i samband med prissänkningar. Den innebär till exempel att om ett företag uppger att priset har sänkts på en produkt så måste företaget även ange det lägsta priset som produkten har haft under de senaste 30 dagarna.

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att kontrollera om regelverket efterföljs, och därför är nu undersökningen igång. Det som kontrolleras är om företagen anger det lägsta pris som företaget tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen, det så kallade tidigare lägsta pris. Myndigheten kommer också att titta på placeringen av tidigare lägsta pris, vilket pris som prissänkningen grundas på samt om företaget använder sig av ett eller flera referenspriser.

Konsumentverket har i förväg informerat branschen om granskningen.

– Vi har alldeles nyligen publicerat ett ställningstagande som redogör för hur Konsumentverket bedömer bestämmelsen. Vi vill inte att det ska komma som en överraskning för handelns företag, säger Kristofer Johannesson, biträdande konsumentombudsman, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV