Radar · Arbetskritik

Försäkringskassan: Fler ersätts för assistans efter lagändring

Det har kommit in 58 procent fler ansökningar om assistansersättning efter att reglerna ändrades vid årsskiftet, skriver Försäkringskassan.

Försäkringskassan har följt upp och undersökt vad som hände efter att reglerna ändrades kring assistans­ersättning vid årsskiftet. En första analys visar att fler personer har fått rätt till assistansersättning.

“Stärkt rätt till personlig assistans” var namnet på det nya regelverket när det ändrades 1 januari i år. Trots en relativt kort uppföljningsperiod om bara sju månader redovisar nu Försäkringskassan, på uppdrag från regeringen, en första utvärdering. Den visar att under perioden beviljades 434 personer assistansersättning. Det är 165 personer fler än motsvarande period året innan.

– Sju månader är generellt en väldigt kort tid att utvärdera en omfattande lagändring. Vårt uppdrag var att följa upp januari till och med juli och vi kommer självklart fortsätta följa utvecklingen för att se om och i så fall hur det utvecklas över tid, säger Ingeborg Watz Forslund, verksamhetsområdeschef med ansvar för assistansersättning, i ett pressmeddelande.

Ökat inflöde

Myndigheten lägger dock in en brasklapp eftersom undersökningsmaterialet behöver löpa under längre tid och vill därför inte dra alltför långtgående slutsatser, men den kan ändå se att analysen indikerar att lagändringarna haft den effekt som lagstiftaren önskat, skriver Försäkringskassan.

Under den aktuella perioden kom det in drygt 3 300 ansökningar om assistansersättning från personer som inte tidigare är beviljade assistansersättning. Det motsvarar en ökning med 58 procent jämfört med samma period 2022, och har lett till att myndigheten har ett stort antal pågående ärenden, vilket innebär att många personer som har ansökt om assistansersättning med anledning av lagändringarna ännu inte har fått något beslut, skriver Försäkringskassan.

Det som förändrades i regelverket var bland annat att man numera kan få statlig personlig assistans även för ”stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning”, samt för ”stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd”.

Hjälp med hygienen

Tidigare har man bland annat kunna få stöd för personlig assistans om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka. Det rör behov som personlig hygien, hjälp att äta och dricka, påklädning och kommunikation med andra.

Dessutom ändrades reglerna och det som kallades normalt föräldraansvar togs bort och ersattes av ett schabloniserat föräldraavdrag.

Tidigare har Försäkringskassan fått kritik om att lagändringen har gjort det svårt för barn att få assistansersättning, men den kritiken tillbakavisar Ingeborg Watz Forslund:

– Vår analys visar att det inte alls stämmer. 2022 beviljades 135 barn assistansersättning under denna period, i år var det 210 barn. Även vad gäller antal timmar man beviljas har det ökat. Störst är det för åldern 1–6 år, där är ökningen nästan 11 timmar i veckan, säger hon.