Radar · Mänskliga rättigheter

Ryssland förbjuder aktivism kopplat till hbtq

Ryssland förbjuder alla former av ”aktivism” som rör hbtq. Beslutet från landets högsta domstol kom i dag torsdag .

Domstolsbeslutet kom efter en förhandling bakom stängda dörrar. Flera organisationer har försökt att få argumentera mot förbudet i högsta domstolen, men frågor om att få närvara i förhandlingen har mötts med tystnad, rapporterar AP.