Krönikor

Medicinen som försvann

Sedan en tid tillbaka har det funnits en bra medicin mot typ-2 diabetes på de svenska apoteken. Läkemedlet, Ozempic av Novo Nordisk, är en injektionsvätska för behandling av vuxna med svårkontrollerad typ 2-diabetes och är menat som ett komplement till övrig behandling för kontrollen av blodsocker, främst kost och motion.

Ozempic – eller semaglutid som den aktiva substansen heter – är med andra ord en idealisk medicin för de diabetiker som samtidigt lever med andra och allvarligare sjukdomar, inte minst de som inte kan kontrollera sitt blodsocker med tillräckligt mycket motion.

För dessa människor var livet under covid-19-pandemin en enda lång skräckupplevelse eftersom en covidinfektion lätt kunde få fatala följder. Då de inte tordes lita på att människor hade vett nog att hålla sig hemma vid förkylningssymtom hamnade många av de multisjuka instängda där hemma. Isolationen kunde vara nog så mentalt påfrestande, men det var stillasittandet som blev förödande för deras fysiska hälsa. För dem var Ozempic avgörande, eftersom det någorlunda höll blodsockernivåerna i schack.

Men sedan en tid tillbaka har Ozempic mer eller mindre försvunnit från apotekshyllorna. Nu när den sannolikt behövs som allra mest, finns det inte en droppe att få tag på. Och orsaken går, som så många gånger förr, att finna i människors bottenlösa dumhet. Trots att Ozempic endast är godkänd för patienter med typ 2-diabetes, har vissa läkare nämligen börjat förskriva Ozempic till fullt friska patienter som vill gå ned i vikt. Läkemedlets aktiva substans är nämligen aptitdämpande.

Det räckte med ett rykte, resten tog de sociala medierna hand om. Elon Musk skröt om det, Kim Kardashian påstod att hon hade använt det för att gå ner 7,2 kg på tre veckor – allt för att klämma in sig i en vintageklänning som en gång hade burits av Marilyn Monroe. Och snart var ”Hur mycket kan man gå ner i vikt med Ozempic?” en av de vanligaste frågorna på Google.  Jimmy Kimmel kunde inte låta bli att skoja om hyckleriet under Oscarsgalan – bruket av Ozempic i Hollywood är en känslig historia – ingen av filmstjärnorna vill ju erkänna att de tar mediciner från folk som behöver dem bättre.

Läkemedelsverket påpekar att Ozempic uteslutande är godkänt för behandling av diabetes typ 2. All annan användning – betonar man – inklusive för viktkontroll, riskerar för närvarande innebära att patienter med svår diabetes inte får tillgång till livsnödvändig medicin. Men det struntar tydligen de svenska app-läkarna i.

Vad som gör saken riktigt allvarlig är att de kvinnor – för det är nästan uteslutande fråga om yngre kvinnor – som får Ozempic sällan informeras om riskerna. Men det är bara att läsa innantill: Den som är gravid, vill bli det eller som ammar ska definitivt inte använda Ozempic. 

Djurstudier har avslöjat ”reproduktionstoxikologiska effekter” och riskerna är så pass stora att man uppmanar kvinnor i fertil ålder att alltid använda preventivmedel om de behandlas med Ozempic. Om en patient önskar bli gravid måste semaglutid ska sättas ut minst 2 månader före en planerad graviditet. Semaglutid övergår dessutom i bröstmjölk – vilket är extra bekymmersamt eftersom data om medicinens säkerhet för barn fortfarande samlas in.

Jag gör fortfarande tummar upp för våren, men har inte hur långt tålamod som helst.

16,5 miljoner liter radioaktivt vatten har läckt ut i Minnesota utan att någon berättar det!