Radar · Inrikes

TCO: ”70 år tills män och kvinnor delar lika på föräldradagarna”

De flesta, 94 procent, i Sverige tycker att föräldrar ska dela lika på ansvaret för sina barn och 56 procent, anser att det är viktigt att föräldraledigheten delas lika – fler kvinnor än män anser det, 62 procent jämfört med 50 procent. Det visar en ny Novus-undersökning från TCO.

Men samtidigt visar TCO:s Jämställdhetsindex att utvecklingen mot ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och vab står still.

– Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de fyra senaste åren kommer vi behöva vänta 70 år på en helt jämställd fördelning av föräldradagarna. Det duger inte, säger TCO:s ordförande Therese Svanström, i en kommentar.

TCO:s Jämställdhetsindex för 2022 visar att kvinnor tagit 68,4 procent av dagarna med föräldrapenning och vård av barn under 2022 och att män endast tog 31,6 procent av dagarna. Det är en liten förändring sedan föregående år då Jämställdhetsindex var 69.