Radar · Basinkomst

Ny statistik: Unga i utanförskap minskar

Många ungdomar faller mellan stolarna och varken studerar eller arbetar.

Antalet unga som varken arbetar eller studerar minskar och är rekordlågt, enligt ny statistik från MUCF. En orsak kan vara ett bättre arbetsmarknadsläge för unga under 2021.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som studerat gruppen ungdomar som ofta faller mellan stolarna då de varken studerar eller arbetar. Ny statistik visar att antalet unga som varken arbetar eller studerar under 2021 uppgick till närmare 140 000, eller 7,9 procent av åldersgruppen 16-29 år. 

Sedan mätningarna startade 2007 är det den lägsta andelen. Bland unga kvinnor var andelen 7,5 procent och bland unga män 8,3 procent.

– Vi kan inte se någon enskild förklaring till minskningen utan det handlar om flera bakomliggande faktorer. En trolig orsak som bidragit till minskningen är det förbättrade arbetsmarknadsläget för unga under 2021, säger Emma Neuman, utredare på MUCF, i ett pressmeddelande.

De personer som räknas till gruppen unga som varken arbetar eller studerar (uvas) omfattar personer som under det aktuella kalenderåret haft arbetsinkomster som understiger ett prisbasbelopp (47 600 kronor under 2021) och inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerade eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Psykisk ohälsa

De bakomliggande orsakerna till att unga hamnar i utanförskap är olika. Personer som saknar gymnasieutbildning, har olika typer av funktionsnedsättningar eller är utrikesfödda, är överrepresenterade.

– Psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och sjukdom som medför nedsatt arbetsförmåga är några av de faktorer som påverkar risken för att hamna i ett långvarigt utanförskap, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Det finns dock betydande skillnader inom gruppen. Ju kortare tid ungdomarna befinner sig utanför arbete och studier, desto lättare har de att kunna etablera sig igen. Men hamnar de i utanförskap under flera år, blir det svårare att kunna komma tillbaka till arbete eller studier.

Det kan handla om ett flertal komplexa svårigheter där problemen för ungdomarna samverkar, vilket gör att de här personerna kan behöva stöd från olika aktörer på både lokal och nationell nivå, skriver MUCF, som är en av myndigheterna som har ett regeringsuppdrag i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar.

– Socioekonomisk utsatthet och bristfällig skolgång är andra. Samtidigt ska vi komma ihåg att de här variablerna ofta samverkar – mår du psykiskt dåligt så är risken stor att du inte klarar skolan bra, säger Lena Nyberg.

Fakta: Unga som varken arbetar studerar (16–29 år):

Antal 137 486
Andel 7,9 procent
Andel bland kvinnor 7,5 procent
Andel bland män 8,3 procent
Andel bland utrikes födda: 14,0 procent (15,3 procent bland kvinnor och 12,9 procent bland män)
Andel bland inrikes födda: 6,2 procent (5,4 procent bland kvinnor och 6,9 procent bland män)

I MUCF:s rapport ”Ett långvarigt utanförskap”, delas gruppen unga som varken arbetar eller studerar upp i två grupper utifrån den tid man befinner sig utan arbete eller studier; kort tid (1-2 år), medellång tid, återkommande samt lång tid (5-11 år).

Källa: MUCF

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV