Radar · Miljö

Myndigheter begär 450 miljoner till reservat

Vindelfjällen naturreservat har en yta på 550 000 hektar och är Sveriges största naturreservat.

Mer pengar behövs snabbt om fjällnära skogar ska skyddas, anser Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som begär att regeringen skjuter till 450 miljoner kronor till naturreservat.

Minskade anslag gör att de svenska skogarna hotas att försvinna mer och mer, eftersom skogsägare tvingas ansöka om avverkning för att få ekonomin att gå ihop.

Om de nekas avverkning på grund av höga naturvärden kan skogsägarna ändå söka ersättning, något som ger staten dubbelarbete och höga administrativa kostnader.

I stället vill nu Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bilda fler naturreservat snabbare.

Och det är bråttom anser myndigheterna som därför redan i år begär att regeringen avsätter 450 miljoner kronor för att bilda naturreservat i fjällnära skogar.

”Skogsägaren ska inte behöva gå omvägar för att få ersättning och vi behöver säkerställa en god hushållning med statens resurser. Därför begär vi gemensamt med Naturvårdsverket att de får de medel som behövs och det behöver ske skyndsamt”, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

I början av 2023 fick Skogsstyrelsen in ett tiotal ansökningar från skogsägare om att få avverka cirka 6 000 hektar eftersom reservatsbildandet dröjer, något som kostade staten 2,5 miljoner kronor i administration och handläggning.