Radar · Miljö

Regeringen ser över Sveriges klimatpolitik

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), John Hassler, professor i nationalekonomi och statsminister Ulf Kristersson (M).

Den svenska klimatlagstiftningen ska ses över i ljuset av EU:s nya klimatpaket ”Fit for 55”, meddelar regeringen.
– Sveriges politik behöver utvecklas, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

(Uppdaterat) Uppdraget att se över klimatlagen går till nationalekonomen John Hassler.

– Frågan är om Sveriges klimatpolitik samklingar med den europeiska, och det är viktigt att man analyserar det, säger Hassler på en presskonferens med statsminister Ulf Kristersson (M) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Uppdraget att se över klimatlagen går till nationalekonomen John Hassler.

– Frågan är om Sveriges klimatpolitik samklingar med den europeiska, och det är viktigt att man analyserar det, säger Hassler på en presskonferens med statsminister Ulf Kristersson (M) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Kristersson, som deltog på länk från Bryssel, säger att ”Fit for 55” lägger om grunden för EU:s klimatpolitik. Skulle andra delar av världen göra det EU nu förbinder sig att göra så skulle vi klara 1,5-gradersmålet, säger han.
”Klimatet är globalt”

Det handlar om elektrifiering, alternativa bränslen och en lång andra faktorer som kommer att påverkas av detta, säger statsministern.

– Stora delar av världen skulle behöva göra ungefär samma resa. Klimatet är globalt.

EU:s klimatpaketet ”Fit for 55” innebär att EU ska minska sina utsläpp med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå och att hela EU ska vara klimatneutralt till 2050.

För svensk del är målen som riksdagen slagit fast att utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska också minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Slogs fast i riksdagen

– När nu ”Fit for 55” är beslutat så skapar det nya förutsättningar för klimatpolitiken i Sverige, säger klimatminister Romina Pourmokhtari.

– I och med det här så styr nu EU mot FN:s klimatpolitiska ramverk – Parisavtalet. EU tar sitt ansvar för att nå 1,5-gradersmålet och går före.

Det svenska klimatpolitiska ramverket fastställdes av sju av åtta partier i riksdagen 2017. Alla utom regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna röstade för.

– När det klimatpolitiska ramverket togs fram så beslutades det att om EU sätter upp ambitiösa klimatregleringar så behöver den svenska klimatlagstiftningen ses över. Och det ska vi nu börja med, säger Pourmokhtari.

Från konsument till industri

TT: Kan inte regeringen kan göra mer redan nu, till exempel inom transportsektorn för att fortsätta klimatomställning utan en utredning?

– Vad gäller transportsektorn måste vi öka omställningen. Den offentliga debatten handlar mycket om man ska åka bil eller inte, om vi ska flyga och vad vi ska äta. Men det är industrin som måste ställa om, de som tillverkar bilarna och maten vi äter. Nu ska vi se över förutsättningarna för detta utan att sinka Sveriges ekonomi, säger Romina Poumokthari.

Hon säger att hon ofta saknar det globala perspektivet i klimatfrågan.

– Det spelar ingen roll hur många vindkraftverk jag godkänner om andra länder sätter upp kolkraftverk.

Johan Hasslers arebte kommer att utgöra en viktig del i regeringens klimatpolitiska handlingsplan som ska presenteras under hösten.

– Men jag kan säga redan nu att elektrifiering av transporter kommer att vara en viktig del i den, säger Pourmokhtari.

Fakta: Klimatmålen
• EU:s klimatpaketet "Fit for 55" innebär att EU ska minska sina utsläpp med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå och att hela EU ska vara klimatneutralt till 2050.
• För svensk del är målen som riksdagen slagit fast att utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
• Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska också minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.
• Det längre målet säger att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
Källa: Naturvårdsverket

"Huvudet upp"

Uppdraget ska vara klar redan den 16 oktober och enligt John Hassler är tiden den största utmaningen.

– Fokus blir på vad som krävs för att vi ska komma ut ur ”Fit for 55” med huvudet upp och fötterna ner.

– Det kommer att bil de breda pendeldragen. Men jag går inte in i detta med tomma händer, jag har 15 års erfarenhet av området och ett brett kontaktnät, säger han.

John Hassler har redan varit ute i debatten och sagt att det svenska transportmålet till 2030 är ”överspelat”.

”Det gör ingen nytta längre”, har han sagt.

Han ska även analysera hur Sverige i allians med andra länder kan få större utsläppsländer att ta sitt ansvar och se över hur Sverige kan arbeta för att Parisavtalet ska genomföras globalt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV