Radar · Politik

Utredning om korruption skrotas

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Regeringen skrotar utredningen om korruption och otillåten påverkan i offentlig verksamhet och näringsliv, rapporterar TT. Ett beslut som enligt Socialdemokraterna kan bero på att utredningen hade särskilt fokus på vilka effekter marknadsintressenas intåg i skattefinansierad verksamhet haft i sammanhanget.

Utredningen, som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen i juli i fjol, hade i uppdrag att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder mot otillåten påverkan och korruption i stat, kommuner och regioner samt näringsliv – med särskilt fokus på verksamhet som drivs av privata bolag och betalas med skattepengar.

Enligt regeringen har beslutet fattats bland annat med hänsyn till att man vill invänta en del EU-initiativ som kan påverka svenska lagregler om mutbrott, rapporterar TT. Att lyfta in frågor om tjänstemannaansvar och tjänstefel i utredningen anges också som ett skäl till att utredningen nu skrotas.

– Vi vill göra ett omtag. Direktiven har för mycket karaktär av allmän kartläggning och vi kommer att vilja rikta om det så att det blir ett antal tydliga lagstiftningsfrågor, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en kommentar till TT.

Den särskilde utredaren Leif Jakobsson, även tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och statssekreterare på finansdepartementet, misstänker å sin sida att beslutet egentligen grundar sig på att regeringen inte vill ha en översyn av hur ökade inslag av marknadsintressen och privatisering påverkat förekomsten av korruption i offentligt finansierad verksamhet. Något som Strömmer (M) menar är ”nonsens” och ett försök att politisera frågan.

Även Ardalan Shekarabi (S), Socialdemokraternas rättspolitiske talesperson, reagerar på beslutet.

– Regeringen verkar ha velat lägga ner utredningen i smyg. Vi är mycket kritiska till det här, vi har allvarliga problem med korruptionsrisker i framför att kommunal och regional verksamhet där kontrollmekanismerna är svaga, säger Shekarabi till TT. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV