Radar · Miljö

Studie: Svenskars matvanor påverkar miljön för mycket

Svenskarnas konsumtion av kaffe, mejeriprodukter, färsk frukt och rött kött har särskilt stor miljöpåverkan, enligt studien.

Svenskarnas kost överskrider fem av sex uppsatta gränsvärden för miljöeffekter. Det är framförallt konsumtionen av rött kött, mejeriprodukter, frukt och kaffe som förstör miljön, enligt en ny forskningsstudie.

I en studie från forskningsinstitutet Rise och Karolinska institutet har forskare analyserat kostens miljöpåverkan på följande miljöeffekter: Växthusgasutsläpp, biodiversitet, användning av åkermark, kväve, fosfor och vatten. Svenskarnas kost klarar bara de uppsatta gränsvärdena för vattenanvändning. Övriga miljöeffekter överskrids med upp till fyra gånger gränsvärdena.

– Det är framför allt ett fåtal livsmedel som rött kött, mejeriprodukter, färsk frukt och kaffe som påverkar miljön. Genom riktade insatser för mer hållbar konsumtion av dessa livsmedelsgrupper finns stora möjligheter att minska miljöpåverkan från svenskarnas kost. Studien visar också att grupper av befolkningen redan äter mer hållbart vilket tyder på att det finns en acceptans för en utveckling mot en hållbar kosthållning, säger Elinor Hallström från Rise i ett pressmeddelande.

Studien visar också att mäns matvanor har högre miljöpåverkan än kvinnors, i huvudsak på grund av att män äter mer. Animaliska produkter har större påverkan på klimat, användning av åkermark och användning av kväve och fosfor, medan vegetariska livsmedel och överskottsmat (som godis och alkohol) har större påverkan på biodiversitet och vattenanvändning, enligt studien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV