Glöd · Ledare

Elprisstödet är ett slag i magen på den som sparat

Utifrån regeringens uppdrag levererade Svenska kraftnät i dag ett förslag om nytt elstöd. 10 miljarder kronor ska man pusha ut till alla medborgare, utifrån hur de förbrukat el under november–december i fjol.

Med det omintetgör de också det argument som de själva och regeringen använt om det förra stödet: att det inte skulle bli ett incitament att använda mer el eftersom det betalas ut retroaktivt för tid när användarna inte visste att de skulle få stöd.

Men när upplägget nu är detsamma finns ingen anledning för elkonsumenterna att förvänta sig något annat. Elstödet är återigen direkt proportionellt mot förbrukningen. De ansträngningar de flesta gjort för att hålla nere elförbrukningen, som också gjort att vi klarat vintern så bra och hållit systemen stabila, kastar man i papperskorgen genom att skänka pengarna till den som inte brydde sig.

Tio miljarder, varav lejonparten går till de allra allra rikaste. Nu, i tider av ekonomisk kris, inflation, och barn som går hungriga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV