Radar · Miljö

Nya djur, renare luft: Många goda nyheter i år

Fyra stycken gepardungar föddes i Indien, flera årtionden efter det att arten förklarats utrotad i landet.

2023 var året med två pågående krig, fattigdom och elände. Men i det mörka finns även goda världsnyheter från året som gått. Här är några.

1. Flera framsteg i djurlivet

I en rapport från Världsnaturfonden (WWF) listas 380 nya arter av växter och ryggradsdjur som upptäckts i Kambodja, Laos, Myanmar, Thailand och Vietnam. Totalt handlar det om 290 växter, 19 fiskar, 24 groddjur 46 kräldjur och 1 däggdjur.

Den sydafrikanska guldmullvaden cryptochloris wintoni förmodades vara utdöd då den inte setts vid liv sedan 1936. Men på en strand i Sydafrika hittades däggdjuret av forskare. Två guldmullvadar har setts och fotograferats och forskarna har sett tecken på att det finns fler.

I Indien föddes fyra stycken gepardungar, flera årtionden efter att arten förklarats utrotad i landet. Mamman till ungarna flyttades till Indien från Namibia i ett försök att återinföra geparden.

2. Nytt FN-avtal om djuphavsskydd klart

I våras enades FN-länderna om ett avtal för att skydda djuphaven. Avtalet består av två delar:

Den första är att skydda miljön i världshaven och att kunna inrätta skyddsområden och kunna göra obligatoriska miljöbedömningar av verksamhet på världshaven.

Den andra delen handlar om att dela på ekonomiska resurser och att kunna ha regler för tekniköverföring och kompetensutbyggnad för utvecklingsländer så att de också ska kunna delta i forskning på världshaven.

Diskussionerna hade pågått i över ett decennium.

3. Nobelprisbelönad gensax godkänd mot blodsjukdomar

Det handlar om världens första behandling baserad på gensaxtekniken, som delvis utvecklats på Umeå universitet, som godkänts för allvarliga blodsjukdomar.

Den går till som så att läkarna tar ut stamceller från patientens benmärg. Med tekniken som kallas ”crispr” eller ”gensaxen” kan cellerna modifieras genetiskt innan de förs tillbaka till patienten.

Under året har behandlingen, med namnet Casgevy, godkänts i Storbritannien för patienter över tolv år med sickelcellanemi och thalassemi. Dessa är blodsjukdomar vars behandlingsmetoder tidigare gett kraftiga biverkningar. I USA har den godkänts för sickelcellanemi.

Den är formellt ännu inte godkänd i Europa men läkemedelsmyndigheten EMA har rekommenderat ett villkorat godkännande.

4. Framsteg för hbtq-frågor i världen

Under året har flera länder tagit steg framåt vad gäller frågor om hbtq.

I Hongkong har samkönade partnerskap blivit lagligt och i Nepal tillåts numera samkönade äktenskap. Tidigare har det varit förbjudet med samkönat sex på Mauritius, men den lagen ströks under 2023.

I en uppmärksammad intervju från januari uppmanade påven världens biskopar att välkomna hbtq-personer till sina församlingar.

5. Istanbulkonventionen mot kvinnovåld blir lag i EU

Det omfattande avtalets syfte är att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och flickor i hemmet. I Istanbulkonventionen slås fast att våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Konventionen lades fram redan 2011 och har signerats av 45 stater och EU. 38 länder har ratificerat, däribland Sverige. Turkiet var det första landet att ratificera konventionen, men landet var även det första att lämna.

I juni 2023 antog EU konventionen.

6. Bantningsmedel minskar risk för hjärtsjukdom

En ny studie från 2023 visar att bantningsläkemedlet Wegovy minskar risken för allvarliga hjärtproblem med 20 procent. Studien är internationell och den allra första som sett att fetmamedicinen också kan förebygga hjärtinfarkt, stroke eller hjärtrelaterad död hos personer med hjärtsjukdom – men som inte lider av diabetes.

Wegovy tillverkas av det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk, som är bland Europas högst värderade börsbolag.

7. Spanien inför rätt till sjuklön vid svår mensvärk

Anställda som lider av menssmärtor har rätt till upp till tre dagars betald frånvaro. Det statliga socialförsäkringssystemet ska stå för ersättningen – inte arbetsgivarna – och liksom vid andra sjukskrivningar måste en läkare godkänna ledigheten.

Hittills är det endast ett fåtal länder runtom i världen som erbjuder kvinnor betald ledighet vid mensvärk – bland dem Japan, Indonesien och Zambia.

8. Kinas arbete mot föroreningar har gett resultat

Miljardsatsningen för att bekämpa de farliga partiklarna i luften i Kina har givit resultat. Mellan 2021 och 2023 har luftkvaliteten förbättrats med 42 procent. Däremot överskrider partikelföroreningarna WHO:s rekommenderade nivåer.

9. Världens andra malariavaccin har släppts och godkänts av WHO

Världshälsoorganisationen WHO:s experter godkände världens andra malariavaccin för barn. Vaccinet har utvecklats i Storbritannien men tillverkas i Indien.

Det nya vaccinet kan bidra till att möta den stora efterfrågan på malariavaccin i Afrika. Det är redan godkänt av flera afrikanska länder.