Radar · Inrikes

Kronofogden: Skuldberget högsta någonsin

Antalet personer som hamnar hos Kronofogden ökade med omkring sex procent under första halvåret 2023.

Allt fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden och skuldberget är nu det högsta någonsin, visar ny statistik från myndigheten för årets sex första månader.

– Det märks tydligt att många har svårt att få pengarna att räcka. Vi har fått in fler krav och betydligt högre skuldbelopp jämfört med tidigare år. Det handlar om räkningar till inkassobolag och banker, men också kostnader för boende och el. Det är en oroande utveckling, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i en kommentar.

Under första halvåret i år har det totala skuldbeloppet ökat med 3,8 miljarder kronor, eller 35 procent, till 14,6 miljarder kronor – den högsta siffran någonsin.

Skuldbeloppen i kraven har blivit allt högre under flera års tid men nu accelererar utvecklingen, skriver Kronofogden. 

Under första halvåret 2023 fick Kronofogden in över 609 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det kan jämföras med cirka 545 000 under samma period i fjol – en ökning med drygt 12 procent.

Antalet berörda personer har ökat med omkring sex procent till cirka 268 000.

• Skuldbeloppet ökar mest i åldersgrupperna 35–44 samt 45–54, där beloppet ökat med 1,2 respektive 1 miljard kronor.
• Antalet mål har ökat mest, den största procentuella ökningen, bland äldre över 65 år – med 18 procent.
• Störst ökning av antalet mål i landet syns i Östergötlands län (+22 procent) och lägst i Örebro län (+3 procent).
• Medianskulden är störst i Västmanland (3 400 kronor) och lägst i Västerbotten (1 800 kronor).