Radar · Djurrätt

Valjakten återupptas på Island

En strandad sillval.

I juni i år avbröts valjakten på Island, då det framkommit att den inte var förenlig med landets djurskyddslagstiftning. Men sedan den 1 september har regeringen gett grönt ljus för fortsatt jakt, om än med striktare regler. Något som avfärdas av djurrättsorganisationer.

Djurrättsorganisationer och aktivister jublade när Island i juni införde ett tillfälligt stopp för valjakten i landet. Ett steg på vägen mot ett permanent förbud, menade många. Men sedan den 1 september är jakten åter tillåten, med några modifikationer.

”I och med att förbudet löper ut inför ministeriet nu strikta och detaljerade nya krav för jakt inklusive utrustning, metoder och ökad tillsyn”, skriver Islands jordbruksminister Svandís Svavarsdóttir till The Guardian.

Men dessa åtgärder är inte tillräckliga, menar djurskyddsorganisationer.

”Träning, utbildning och bättre utrustning eller avlivningsmetoder – de åtgärder som de har vidtagit – kommer aldrig att göra valfångst acceptabelt. Det finns inget humant sätt att döda valar till havs och de kommer fortfarande att lida”, säger Luke McMillan på organisationen Whale and Dolphin Conservation i ett uttalande.

"Grymt och blodigt"

Ruud Tombrock, vd för Humane Society International i Europa säger i ett uttalande att Island missat ett gyllene tillfälle att förbjuda valjakt för gott:

”Det finns helt enkelt inget sätt att göra harpunerna av valar till havs något annat än grymt och blodigt, och inga modifieringar kommer att ändra på det. Valar står redan inför otaliga hot i haven från föroreningar, klimatförändringar, intrassling i fisknät och krockar med fartyg, och sillvalarna, offer för Islands valfångstflotta, anses globalt vara sårbara för utrotning.”

Beslutet om ett tillfälligt stopp av valjakten togs efter att livsmedels- och veterinärmyndigheten i landet gjort en kontroll av jakten. Där uppdagades det att processen tog alldeles för lång tid och bröt mot landets djurskyddslag. En stor del av valarna led ”enormt” innan de dog. En val jagades i fem timmar med en harpun i ryggen och flera andra tog upp till två timmar på sig att dö efter att ha blivit harpunerade.

Kan bli stopp till årsskiftet

Men även om många ser den återupptagna jakten som ett bakslag så menar vissa att ett permanent förbud mot valjakt kan vara nära förestående på Island. Landets enda valjaktföretag, Hvalur, har en femårig licens som går ut den sista december i år. Och att kunna leva upp till nya, hårdare riktlinjer lär bli ett svårt jobb.

”Fiskeriministern måste nu ta ställning till om denna grymma slakt ska tillåtas fortsätta efter detta år. Alla tecken tyder på att hon sätter ett ordnat slut på denna blodiga affär. Det är inte möjligt att påvisa grymhetsfri valfångst”, säger Patrick Ramage på International Fund for Animal Welfare, IFAW, till The Guardian.

Jordbruksminister Svandís Svavarsdóttir sade redan förra året att landet planerar att stoppa valjakten till år 2024, då efterfrågan på valkött minskar i världen och det blir allt mindre lönsamt.

Enligt sajten havet.nu så är valarna värda mer när de är levande än döda. År 2019 åkte fler än 360 000 personer ut på valsafari utanför Island.

Redan 1986 tog länderna i den Internationella valfångstkommissionen ett beslut om att förbjuda valjakt. Dock har Island, Norge och Japan fortsatt att jaga dessa djur.

Förra året dödades 148 sillvalar i Island, trots att Internationella naturvårdsunionen, IUCN, har klassat dem som sårbara.

Läs mer:

Island avbryter valjakt