Radar · Inrikes

Fortsatt extremt höga flöden efter skyfallet

Efter det kraftiga regnandet är vattenståndet och flödena i Svartån i centrala Västerås extremt höga.

Det är fortfarande extremt höga flöden och översvämningar i Västerås och Sala. Sent på lördagskvällen arbetade hemvärnet i Sala för att säkerställa att dammarna inte brister.

– Just nu hjälper vi till att etablera pumpar för att kunna pumpa vatten ur Långforsen. Sen reser vi en vall för att förstärka i förebyggande syfte, säger Mattias Olsson, hemvärnets befäl, till P4 Västmanland.

Under fredagen och lördagen föll stora mängder regn över bland annat Mälardalen vilket resulterade i översvämningar inställda tåg och hus som riskerade att dras med av vattenmassorna.

På vissa håll kom en hel månads nederbörd under ett dygn, enligt SMHI, och detta i områden som redan drabbats av stora regnmängder under sensommaren vilket lett till höga flöden och vattenmättad mark.

"Går i rätt riktning"

I Västerås stod Stadshuset på lördagen i riskzonen när Svartån hotade att svämma över till följd av de höga flödena. Ett sextiotal fritidshus i Biskopsängen hamnade också under vatten och riskerade att dras ut i Svartån.

Den senaste rapporten är nu att vattenflödet och vattennivån i Svartån i Västerås har stabiliserats något.

– Det senaste vi hade i går kväll var att det var sjunkande flöden. Så vattnet går i rätt riktning, det går ner, det ökade inte, säger Malin Anneteg kommunikatör på Västerås stad, till TT.

Fortfarande betecknas dock vattenflödena som extrema, enligt Mälarenergi.

Bevakning vid broarna

Under natten har Västerås stad haft rondering var tredje timme vid broarna över Svartån. Detta för att se att det inte fastnar bråte och hålla flödet så gott det går.

– Det har varit ganska framgångsrikt så det har runnit på bra, säger Malin Anneteg.

SMHI:s röda varning för Svartån kvarstår under söndagen. Det handlar enligt SMHI om flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.

Röd varning är den allvarligaste nivån på väderinstitutets vädervarningar och innebär att vädret kan medföra ”mycket allvarliga konsekvenser” för samhället med bland annat svåra skador på egendom och miljö.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV