Glöd · Debatt

Replik: Vänsterpartiet kämpar för billigare kollektivtrafik

Den rödgröna majoriteten i Västra Götalandsregionen ger kollektivtrafiken mer pengar än andra områden, skriver debattören.

Den 22 augusti skrev Ottilia Thorsson att V i Västra Götalandsregionen inte borde ha accepterat höjda biljettpriser i kollektivtrafiken. Louise Jeppsson (V) från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden svarar.

Ottilia Thorsson har i en debattartikel 22 augusti ställt frågor till oss i Vänsterpartiet Västra Götaland om biljettprishöjningar i Västtrafik 2024.

Att vara Vänsterparti och styra Västra Götalandsregionen i minoritet, i en ekonomisk kris, är tufft. Vi måste precis som alla andra partier anpassa oss till både opposition och samarbetet vi ingått. Vi ville frysa priserna i kollektivtrafiken även nästa år på 2022 års prisnivå, och har kämpat för detta – vi fick trots allt igenom det och sänkte priserna till förra årets nivå nu i april!

Men oppositionen har en hög målsättning, och är helt överens om att de vill höja priserna, och flera av oppositionspartierna vill höja rejält. I det här läget har vår kamp handlat om att hålla nere prishöjningen så långt det varit möjligt, och vi har samtidigt arbetat för att kunna utveckla kollektivtrafiken i områden av regionen där tillgängligheten är sämre.
Det är minst lika viktigt som att hålla nere biljettpriserna – oavsett var du bor i regionen, ska du kunna resa kollektivt. Det är långt ifrån alla som har råd att bo i storstaden med hög tillgång till kollektivtrafik, och som regionpolitiker måste vi även se till behoven utanför städerna.

Pensionskostnaderna är avtalade centralt och ingenting vi kan påverka. Inflationen och lågkonjunkturen, och den borgerliga regeringens brist på statsbidrag – där tidigare regionledning fått betydligt mer och ändå höjt priserna – är inte heller några ursäkter. Men det är en förklaring till vad som går att göra och inte. I vår budget har vi trots detta höjt ramarna till kollektivtrafiken, det vill säga vi har avsatt mer pengar än till övriga områden. Andra verksamheter får 2–3 procent ökade ramar, medan Västtrafik får 4,5 procent. Det är också vänsterpolitik, att skapa en stark välfärd.

För Vänsterpartiet Västra Götaland är kollektivtrafik en samhällsservice som måste finnas för alla, och vårt mål är att innan den här mandatperioden är över så är biljettpriserna frysta igen.

Vi i Rödgrön ledning har prioriterat utvecklad kollektivtrafik, men vi gör det i ett ekonomiskt pressat läge med många angelägna behov att tillgodose, inte minst hälso- och sjukvård.

Vänsterpolitik är den enda vägen framåt, förhoppningsvis kan vi alla hjälpas åt för att stärka välfärden i hela Västra Götaland och ta oss ur den här krisen tillsammans.