Radar · Inrikes

Nyproduktion dominerar offentliga möbelinköp

Återbruk står för 1 procent av möbelinköpen i offentlig sektor.

99 procent av inköpen av möbler till myndigheter, kommuner och regioner är nyproduktion. Nu vill återbruksföretaget Rekomo att fler får upp ögonen för de ramavtal som tecknats för att underlätta hållbara val.

Enligt statistik från Kammarkollegiet, som har ett ramavtal riktat till myndigheter, var 99 proent av möblerna som köptes in för 740 miljoner kronor 2022 nyproducerade. Även i regioner och kommuner, som omfattas Adda inköpscentrals ramavtal, stod nyproduktion för 99 procent av möbelinköpen förra året.

Siffrorna lyfts fram i ett pressmeddelande från Rekomo, som sålt återvunna kontormöbler sedan 1992. Nu vill företaget öka kunskapen om ramavtalen, som tecknades med ett flertal aktörer på återbruksmarknaden förra året.

– Verksamheter har generellt en mycket positiv inställning till hållbar utveckling – ändå handlar man nästan uteslutande nyproducerat. Här behöver vi prioritera kunskapsspridning om ramavtalens funktion och potential, för att fler ska bryta gamla vanor och testa nya arbetssätt, säger Sebastian God, försäljningschef på Rekomo.

Enligt Rekomo släpper nyproduktion av möbler och inredning ut 170 000 ton koldioxid årligen. Företaget framhåller att med ramavtalen kan både klimatavtryck minskas och skattepengar användas på ett hållbart sätt. Processen för att beställa återbruk beskriver Sebastian God som enkel, samtidigt som leverantörernas utbud är brett:

– Vi brukar säga att alla de möbler som produceras nya idag redan finns begagnade.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV