Radar · Inrikes

Mer än var tionde ridolycka ger bestående men

Huvudskador är den allra vanligaste skadan i samband med en ridolycka, visar siffror från försäkringsbolaget Folksam.

Runt en halv miljon svenskar sysslar med ridning – en sport som är långt ifrån riskfri.

Varje vecka råkar omkring tolv ryttare ut för en huvudskada, visar en genomgång från försäkringsbolaget Folksam. Förutom att en halv miljon svenskar tävlar eller sysslar med ridning på sin fritid är ridsporten också en av de största barn- och ungdomsidrotterna i Sverige, tvåa efter fotbollen.

Folksams kartläggning, där man gått igenom personskador bland Ridsportförbundets medlemmar under åren 2017-2021, visar att runt 1 400 personer inom ridsporten skadas varje år. I de flesta fall handlar det om ryttare som ramlat av sin häst.

Fakta: Folksams genomgång av ridskador
• Folksam har gått igenom 7 000 inrapporterade personskador bland Svenska Ridsportförbundets medlemmar mellan åren 2017 och 2021.
• Den allra vanligaste olyckan är att ryttaren ramlar av hästen, 81 procent.
• Omkring tolv procent av skadorna leder till permanenta besvär.
• Den vanligaste skadan är en huvudskada, drabbar 44 procent av ryttarna.
• Omkring 18 procent av dem som skadas drabbas av hjärnskakning.
• I åldersgruppen 7-20 år utgör huvudskador hälften av de inrapporterade personskadorna.
• Störst risk för att råka ut för en olycka löper personer i åldersgruppen 21-40 år.
• Omkring 155 000 ryttare i Sverige är försäkrade hos Folksam.
Källa: Folksam

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV