Krönikor

I den auktoritära högerns ögon blir alla oliktänkande ett hot

Världens strålkastarljus är just nu riktat mot Israel-Palestinakonflikten. Över 1 000 israeler har blivit mördade eller tagna som gisslan av Hamas, vilket samtliga riksdagspartier var eniga om att fördöma. Samtidigt har partierna på högerkanten haft oerhört svårt att fördöma Israels oproportionerliga vedergällning. Över 6 000 bomber har släppts över Gaza vilket resulterat i att tusentals oskyldiga palestinier, FN- och sjukhuspersonal samt journalister har mördats. 

Israel har även stängt av vatten, elektricitet och stoppat livsnödvändiga förnödenheter – både mat, medicin och bränsle för två miljoner palestinier i Gaza. Enligt internationell lag är det ett brott mot mänskligheten. FN har fördömt Israels oproportionerliga vedergällning, krävt eldupphör och att livsnödvändiga förnödenheter ska föras in i Gaza.

Ofta framställs Israel som ”den enda demokratin i Mellanöstern”. I verkligheten har Israel blivit en autokrati likt Polen, Ungern och andra illiberala länder, vilka monterat ner demokratin. En halv miljon israeler protesterade nyligen under parollen ”Israel får inte bli en diktatur” och motsatte sig förändringar av rättssystemet. Reformen skulle innebära att Netanyahuregimen får oinskränkt makt att anta lagar, tillsätta domare, åklagare och få nästintill fullständig straffrihet.
 
Domstolen har redan beviljat rivningar och förstörelse av tusentals palestinska hem samt hela byar, vilket möjliggjort illegala bosättningar och etnisk rensning. Nedmonteringen av demokratin skulle förvärra Israels apartheidpolitik. Autokrati är en extrem samhällsmodell vilket möjliggör en extrem behandling av den palestinska minoriteten. Enligt Netanyahuregimen är alla palestinier ett hot, blir kollektivt demoniserade och kallade mänskliga odjur och terrorister.

I Brasilien har den autokratiska expresidenten Jair Bolsonaro kallat urinvånare och den brasilianska miljörörelsen för ”ekoterrorister” när de motsatt sig den brutala skövlingen av Amazonasskogen. SD använder samma auktoritära vapen då de kollektiviserar och demoniserar människor med utländsk bakgrund. Ulf Kristersson hänger på och pekar ut klimataktivister i allmänhet som totalitära krafter och ett hot mot demokratin.

Den auktoritära högern i Sverige vill även använda medborgarskapet som ett vapen mot oliktänkande och minoriteter. Regeringen utreder möjligheten att kunna ta tillbaka medborgarskap om någon är ett hot mot Sverige. Det hör ihop med att SD medvetet sammanblandar islamism med islam för att kunna peka ut en kollektiv fiende.

Vilken samhällsgrupp står näst på tur att bli klassificerad som hot och oförenlig med det svenska medborgarskapet? Klimataktivister?

Demokratirörelsen i Israel, civila palestinier och klimataktivister kräver rättvisa men blir förtryckta av auktoritära krafter. Sprungen ur fredskampen borde den gröna rörelsen stå upp för civilbefolkningen och förespråka fredlig samexistens inom ramen för en tvåstatslösning. Gröna stigfinnare kan stärka fredsrörelsen som mer aktivt borde bidra till hållbar fred.

Sverige har erkänt staten Palestina.

USA:s veto i FN mot ”humanitär paus” som stoppade livräddande hjälp till Gaza.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV