Radar · Senaste nytt

Ny lag ska göra det smidigare öppna gruvor

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) under pressträff vid LKAB i Kiruna.

Stegen för att få öppna en gruva är många. Nu har regeringen lagt ett lagförslag där tillståndsprocessen görs om.

”Vi måste se till att det blir ännu effektivare att öppna och starta gruvor i Sverige.”

Det konstaterade den förre näringsministern Karl Petter Thorwaldsson (S) i maj förra året i samband med att regeringen, efter påtryckningar från oppositionen, tillsatte en utredning om en ny tillståndsprocess för gruvverksamhet.

Nu går regeringen i form av M, KD och L vidare med ett lagförslag.
Processen för när ett så kallat Natura 2000-tillstånd behövs ska göras om. Natura 2000-prövningen finns för att skydda livsmiljöer och djur- och växtarter enligt EU-rätten.

I dag är de centrala stegen i att öppna en ny gruva undersökningstillstånd, bearbetningskoncession (när ett företag kan få ensamrätt till en fyndighet), miljötillstånd, markanvisning samt bygg- och marklov.

I dag krävs också att ett företag har Natura 2000-tillstånd, om ett sådant behövs, för att få bearbetningskoncession. Men för att undvika dubbelarbete föreslås nu att prövningen ska göras i samband med prövningen av miljötillstånd.

”Förslaget bedöms leda till positiva effekter för gruvbranschen i sin helhet”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Detta eftersom det minskar risken för att Natura 2000-prövningen inte motsvarar de krav som anges i EU-domstolens rättspraxis.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV