Krönikor

Regeringen vilseleder om invandring och jobb

Just nu kampanjar regeringen i Europa för att flyktingar ska låta bli att komma just hit.  Som del i det har migrationsminister Maria Malmer Stenergard skrivit i en tysk tidning om hur regeringen vill ställa högre krav på invandrare, ”till skillnad från i dag där en majoritet av de utrikes födda inte själva försörjer sig här”. 

Det finns flera problem här. Ett är att det ministern hävdar om invandrares försörjning inte stämmer. Enligt SCB:s experter kan man räkna på olika sätt kring utrikesföddas inkomster, men inget av sätten ger regeringen rätt. 

Tyvärr är de här osanna uppgifterna ingen överraskning. Tvärtom är det bara det senaste exemplet i en långvarig vilseledningskampanj från framför allt Moderaterna.

Det första kom i en partiledardebatt hösten 2021. Då hävdade Ulf Kristersson att ”fler och fler lever på att andra jobbar”. Det enda sättet som uttalandet hade kunnat vara sant hade varit om han enbart hade syftat på pandemiåret 2020. Då ökade nämligen antalet som levde på offentliga transfereringar något. 2019 däremot var siffran den lägsta sedan SCB 30 år tidigare började mäta det

Några veckor senare grillades nuvarande finansministern Elisabeth Svantesson (M) i SVT:s 30 minuter och tvingades erkänna att utvecklingen kanske visserligen gick åt rätt håll, men för långsamt! 

Både Kristersson och Svantesson tryckte på att det var invandrare som levde på bidrag i stället för att arbeta, något som ju också var ett av högersidans huvudbudskap i valrörelsen. Och visst är det förfärligt med existerande segregation och utanförskap. Just för utrikes födda i Sverige har situationen dock förbättrats fantastiskt. För dem som kom hit i början av 00-talet tog det tio år innan hälften hade jobb, för dem som kom krisåret 2015 tog det bara fyra år! De som kom 2018 klarade det på tre och ett halvt

Inte minst de allra senaste åren har sysselsättningen bland utrikes födda ökat dramatiskt, från drygt 65 procent 2020 till 75 procent i år. 

När man berättar om de här siffrorna bemöts man ofta högerifrån av invändningar om låtsasjobb och om att ”sysselsättning” i statistiken kan betyda att någon bara jobbar en enda timme i månaden. Andelen subventionerade jobb har dock minskat kraftigt samtidigt som sysselsättningen ökat.

 Och av dem som klassas som sysselsatta jobbar 97 procent minst halvtid och 83 procent jobbar mer än 35 timmar/vecka. 

Siffran som regeringen nu sprider är att mer än hälften av invandrarna, 700 000, inte försörjer sig själva. Den användes också i valrörelsen, och i SVT:s partiledarintervju med Kristersson påpekade utfrågarna att den inkluderar både alla invandrare som studerar och de som är föräldralediga. Dessutom räknas också 219 000 personer som visst jobbar och inte går på bidrag, men som tjänar mindre än den gräns som satts upp för ”självförsörjning” på 15 500 kronor i månaden. 

Det mest fascinerande är att det här alltså ska avskräcka människor från att komma till Sverige, när invandrare här jobbar och försörjer sig i mycket större utsträckning än i övriga Europa.

I mitt garage står 32 stycken finfina små tomatplantor av nio olika sorter och växer till sig under växtbelysning.

Var i all världen hade jag tänkt få plats med TRETTIOTVÅ stycken tomatplantor???