Radar · Miljö

Knapp miljard till cykling och kollektivtrafik

Pengarna ska bland annat gå till satsningar på mer cykling.

Trafikverket beviljar 995 miljoner kronor i stöd till 26 kommuner och regioner för satsningar på cykel- och kollektivtrafik.

”Att fler kan cykla och åka kollektivt i städerna är positivt på många sätt. Åtgärderna har potential att bidra till minskade utsläpp, bättre luftkvalitet, minskat buller och en bättre hälsa”, säger Linda Göransson, chef nationell samhällsplanering på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Stenungsunds, Stockholms och Göteborgs kommun samt Västra Götalandsregionen får över 100 miljoner kronor vardera.

Kommuner och regioner kan söka stöd en gång per år, och ska själva finansiera minst halva investeringen. De ska även komplettera med motprestationer som exempelvis anpassning av gator för gående, cyklister och kollektivtrafik.