Radar · Nyheter

Omvändelseförsök föreslås inte bli ett brott

Nuvarande straffbestämmelser räcker för att ingripa mot omvändelseförsök, enligt en utredning som presenterades på måndagen. Ett svek, anser RFSL och uppmanar regeringen att ändå gå vidare med en kriminalisering.

18 procent av unga hbtqi-personer i Sverige har någon gång utsatts för omvändelseförsök, enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) från 2022.

Förra året gav regeringen ett tilläggsuppdrag till utredningen av åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet: att överväga en kriminalisering av omvändelseförsök.

Med omvändelseförsök avses olika sätt att försöka påverka en person att ändra eller dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Sedan tidigare är det förbjudet att använda hot och våld i samband med omvändelseförsök.

Utredaren Maria Hölcke anser att nuvarande lagsiftning ger ”goda möjlig­heter att ingripa straffrättsligt mot omvändelse­försök”. RFSL delar inte den bilden, utan uppmanar regeringen att ändå gå vidare med kriminalisering.

– Att bli utsatt för ett omvändelseförsök som hbtq-person innebär för många ett stort lidande. FN har likställt omvändelseterapi, en av de grövsta formerna av omvändelseförsök, med tortyr och betraktar det som ett brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Peter Sidlund Ponkala, tillförordnad förbundsordförande för RFSL, i ett pressmeddelande.

”Vuxenvärlden sviker”

För att kunna utkräva ansvar krävs alltså att dessa handlingar förenas med misshandel, olaga hot eller olaga frihetsberövande. Omvändelseterapi eller religiös förbön utgör i sig inga brott med nuvarande lagstiftning. Och utredaren tror inte att en särskild straff­bestämmelse ”skulle vara effektivt för att stärka skyddet mot denna typ av handlingar”.

– Vi är självklart mycket besvikna över att utredningen landat i att inte föreslå att omvändelseförsök ska bli ett brott i sig, säger Peter Sidlund Ponkala.

Elias Fjellander, förbundsordförande för RFSL Ungdom, kallar det ett svek:

– Vi har rätt till våra kroppar och identiteter. Vuxenvärlden sviker oss unga hbtq-personer när utredningen nu föreslår att det fortsatt ska vara lagligt att utsätta oss för omvändelseförsök. Detta är ett enormt svek mot de unga hbtq-personer som idag sviks av vuxenvärlden genom att inte accepteras.