Radar · Fred

Åsikter om kriget splittrade FB-grupp mot kärnvapen

Invånare tar med sig några tillhörigheter när de lämnar ruinerna som en gång var deras hem efter ett raketanfall i Zaporizhzhya, Ukraina.

Olika uppfattningar om kriget i Ukraina har splittrat Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapens Facebook-grupp. Administratören menar att det förekommit rysk propaganda. Styrelsen, som nu bildat en ny grupp, menar å sin sida att konflikten ägt rum mellan enskilda gruppmedlemmar.

Föreningen Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, FMKK, har under flera års tid haft en sluten Facebook-grupp med flera tusen medlemmar. Men efter Rysslands invasion av Ukraina i februari har en del konflikter uppstått bland medlemmarna, främst om synen på kriget, Nato och Ryssland. I förra veckan resulterade det i att administratören för gruppen, Malin Larsson, som var den som först startade gruppen på uppdrag av FMKK, uteslöt en del medlemmar och hela föreningsstyrelsen ur FB-gruppen. Hon menar att de personer som uteslutits ägnat sig åt rysk propaganda.

– Efter Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har flera i FMKK, delvis i styrelsen men också flera medlemmar i FB-gruppen, försökt rättfärdiga de ryska fascisternas krigföring i Ukraina genom att skuldbelägga Ukraina och Nato för det krig som det fascistiska Ryssland driver.

– Det är helt oförenligt med freds- och miljörörelsens syften att stödja eller försvara en stat som sysslar med miljöterrorism, hot om att använda kärnvapen, ockupation av kärnkraftverk, krigsbrott, mord (…) etc., säger Malin Larsson, som är ensam administratör för gruppen och fattade beslutet om att utesluta medlemmarna på egen hand.

”Har inte med FMKK att göra”

Jan Strömdahl, ordförande för FMKK, hävdar å sin sida att konflikten inte har med föreningen att göra, utan att det hela urartat efter meningsskiljaktigheter kring synen på kriget mellan Malin Larsson och en annan person, som tidigare var administratör för gruppen.

– Konflikten var egentligen mellan de administratörerna som funnits tidigare, där Malin Larsson kastade ut den andra personen, inte på grund av strid i synen på kärnvapen och kärnkraft, utan i synen på Ukraina-kriget. Det ledde vidare till den här situationen att hon också kastade loss från FMKK, där det egentligen inte fanns någon motsättning, säger Jan Strömdahl.

Något som Malin Larsson inte håller med om.

– Det är en långvarig meningsskiljaktighet mellan å ena sidan grupp- och styrelsemedlemmar som direkt eller indirekt stödjer den fascistiska diktaturen i Ryssland och dess statliga kärnkraftsterrorism, kärnvapenhot och förtryck av oppositionella, och å andra sidan en majoritet i gruppen som tar helt avstånd från fascism, förtryck och terror, oavsett om det kommer från öst, väst eller någon annanstans, säger hon.

Själv menar Jan Strömdahl att han kastades ur gruppen efter att han postat ett inlägg om att en grupp, frikopplad från FMKK, inte kan använda sig av föreningens logga, med den gula solflaggan, utan att den bör bytas ut.

– Då tog hon bort det inlägget och stängde av mig från gruppen också. Vi har ingen kontrovers med Malin i övrigt för frågan om hur man ska se på kriget i Ukraina hör inte hemma i folkkampanjen.

”Olika uppfattningar i världspolitiken”

I februari gick FMKK ut med ett officiellt uttalande där de fördömde Rysslands invasion av Ukraina, vilket även publicerades på Syres debattsida. Men hur man vidare väljer att se på kriget och dess orsaker, är varje persons ensak, menar Jan Strömdahl. Den diskussionen hör inte hemma i föreningen.

– Det är klart, som i många andra organisationer finns det olika uppfattningar när det gäller världspolitiken. Vi gjorde tidigt ett uttalande där vi bannade Rysslands invasion, sedan har vi inte sysslat med den frågan, och det är väldigt medvetet. Den frågan har trasslat till det i både personliga relationer och andra håll i föreningar.

Men vilken syn har ni på kriget, som förening?

– Det är en fråga som ligger utanför våra kärnfrågor. Vi är en del av klimat- och miljörörelsen och en del av fredsrörelsen, och i frågan om Ukraina så är vårt perspektiv att vi vill se en fredsmäkling, en fredsinsats. Att FN försöker medla fred. Vi hejar inte på den ena eller den andra i krig, vi vill se ett slut på det så fort som möjligt, säger Jan Strömdahl.

Som ordförande anser han att hans uppgift främst är att se till att föreningen koncentrerar sig till sina kärnfrågor.

– De är så stora och svåra frågor i sig. Vi har haft ett val i vårt land nu, vars utgång till stor del bestod i att man drev den här lögnen om att vi behöver kärnkraften för att rädda klimatet. Det är en så grov lögn att det är otroligt att det resulterade i den valutgång som det gjorde. Det är ett bakslag för vår rörelse.

Den tidigare FB-gruppen har nu bytt namn, medan FMKK:s styrelse har startat en ny grupp, dit föreningens medlemmar nu välkomnas.