Glöd · Debatt

Upprustningen hotar välfärden

Militärövning med Nato på Tofta på Gotland 2022.

De ökade militära kostnaderna som följer med ett Natomedlemskap kommer att leda till ökad skuldsättning och lägre levnadsstandard. Välfärden kommer att försämras och välfärdssamhället riskerar att gå under, skriver Hans Hjälte.

DEBATT. Det är inte nog med att Nato nu kommer att sluka ytterligare två tidigare neutrala stater. Medlemskapet i Nato innebär dessutom att samtliga Natostater kommer att tvingas att öka sina utgifter för vapeninköp och ökat antal militärer.

De europeiska Natoländernas militära kostnader var i fjol 290 miljarder US-dollar. Det är mer än tre gånger så mycket som Rysslands militära kostnader, 87 miljarder US-dollar. Med Finland och Sverige som medlemmar kommer de europeiska Natostaterna utgifter att bli över 300 miljarder US-dollar.

USA militära utgifter är 877 miljarder US-dollar, det vill säga mer än 10 gånger Rysslands. Totalt är Natos militära utgifter 1 194 miljarder US-dollar, nästan 14 gånger så stora som Rysslands.

USA militära utgifter är tre gånger så stora som Kinas. Om vi lägger ihop Kinas och Rysslands militära utgifter så är de mindre än hälften av USA:s och mindre än en tredjedel av Natos militära utgifter. Frågan är vem som hotar vem.

Men dagens förkrossande överlägsenhet när det gäller militärkapacitet tycks inte räcka för Nato, eftersom det nu krävs en ökad rustning för alla medlemsstater inom Nato. Problemet med detta är att egentligen inget av Natoländerna i dagens läge har råd med ökade utgifter. Rustningen kommer att innebära nedskärningar i andra delar av ländernas ekonomi, vilket framför allt kommer att drabba den sociala välfärden. Det kommer dessutom med stor sannolikhet att leda till ökade budgetunderskott i mångas Nato-länder inklusive USA.

USA har länge levt i den vanföreställningen att landet kan leva på krita, det vill säga att i evighet fortsätta att skuldsätta sig och låta omvärlden betala deras kostnader. Det har varit möjligt på grund av dollarnas ställning som världsvaluta. Men nu utmanas dollarn av att allt fler länder gör upp avtal om att göra affärer med andra valutor.

De europeiska länderna har redan drabbats hårt av de ökade energikostnaderna, därför finns inte längre några marginaler. Ökade militära kostnader kommer att leda till ökad skuldsättning och/eller lägre levnadsstandard för en stor del av befolkningen. Den militära rustningen kommer att innebära välfärdssamhällets undergång. Vi ser redan i dag sprickor i välfärden i Sverige och läget är ännu värre i Storbritannien och Sydeuropa.

När generaldirektören för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Charlotte Petri Gornitzkas säger att Natointrädet ”påverkar inte bara vårt militära försvar, utan hela det civila Sverige” så har hon naturligtvis helt rätt. Svenska folket kommer att få betala ett högt pris, en försämrad välfärd.