Radar · Inrikes

Reallönen minskade 2,4 procent i juli

Reallönen i Sverige minskade med 2,4 procent i juli jämfört med föregående år, enligt statistik från Medlingsinstitutet. Om ränteeffekterna av stigande boräntor inkluderas minskade reallönerna med 5,3 procent.

– Reallönerna är fortsatt lägre jämfört med föregående år, men skillnaden har minskat månad för månad. Det beror främst på att inflationen har mattats av, men också på att löneökningarna nu är högre än tidigare, säger Petter Hällberg, nationalekonom på Medlingsinstitutet, i en kommentar.

De centralt avtalade lönerna ökade med ungefär 3,8 procent i hela ekonomin under juli jämfört med samma månad förra året, vilket är en tydlig ökning från årets inledning då den årliga takten låg på 2 procent, skriver Medlingsinstitutet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV