Radar · Politik

Fler män än kvinnor på statens topposter – och bättre betalda

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i ledande befattningar i staten är i genomsnitt 4 procent, men minskar.

Fortfarande är män i majoritet och har högre lön än kvinnor när det gäller ledande befattningar i staten. Om man räknar bort Försvarsmakten så är kvinnor fler – men fortfarande består lönegapet.

Trots att den totala andelen kvinnor på ledande positioner ökar – från 45,9 procent 2021 till 46,8 procent 2022, är fortfarande manliga chefer fler och har bättre betalt.

Men om man räknar bort Försvarsmakten och bara räknar den civila delen av statsförvaltningen, så har kvinnor gått om män när det gäller ledande befattningar i staten – 2022 var kvinnornas andel 50,7 procent, skriver Publikt.

Av regeringens budgetproposition för 2024 framgår dock att män på topposter fortfarande tjänar mer än kvinnor.

Regeringen skriver att ”beräknat på månadslön eller faktisk lön hade män inom staten i september 2022 i genomsnitt 4 procent högre lön än kvinnor”.

Vilket, enligt regeringen, är en minskning av den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män med 0,4 procentenheter
jämfört med 2021.

En bidragande orsak till löneskillnaderna mellan män och kvinnor är att ”fler män än kvinnor arbetar på högre strategiska nivåer”, skriver regeringen i sin budgetproposition.

Andelen med utländsk bakgrund ökar

Människor som är utrikes födda och personer som är födda i Sverige vars båda föräldrar är utrikes födda, ”utländsk bakgrund”, fortsätter att öka i den civila statsförvaltningen och uppgick 2022 till 22,3 procent, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2021.

Andelen anställda kvinnor i staten med utländsk bakgrund uppgick 2022 till 22,4 procent. Motsvarande andel för männen var 22,3 procent.

Den totala andelen med utländsk bakgrund i befolkningen 20-64 år uppgick 2022 till 31,2 procent, skriver regeringen.