Glöd · Ledare

För SD existerar inga mänskliga rättigheter

Tänk dig att någon högt uppsatt politiker skulle gå ut och föreslå att staten ska konfiskera och riva kyrkor i Sverige. Det är en så absurd tanke att det knappt går att föreställa sig. Men byt ut kyrkor mot moskéer och vi får just det Jimmie Åkesson föreslog på SD:s landsdagar i helgen. 

Det har talats mycket om hur SD har anpassat sig det senaste decenniet, gjort sig av med de värsta tokstollarna och de mest radikala förslagen för att bättre kunna passa in i svensk politik. Men det vi ser nu är, som Syres expert på högernationalism Daniel Vergara också konstaterade, det totalt motsatta.

SD:s mål har aldrig varit att slipa bort sina vassaste kanter utan bara att tona ner dem tillräckligt mycket för att de ska kunna få en plats i regeringen. Nu anser de sig vara så pass nära sitt mål att de inte längre behöver visa upp någon vacker fasad, snarare vill de visa för sin kärnväljare att de inte har ”mesat till sig”. Det är även ett sätt att särskilja sig från M och KD som också har glidit allt längre ut åt det högernationalistiska hållet.

Så när regeringen vill att vi ska höja straffen och sänka straffåldern säger Jimmie Åkesson att han vill att trettonåringar ska kunna få livstidsstraff, när regeringen vill göra det svårare att bli svensk medborgare vill SD att vi ska dra tillbaka medborgarskap (något som M visserligen var snabba med att köpa) och så vidare. Att förslaget om att riva moskéer skulle gå igenom tror jag inte ens Jimmie Åkesson själv tror på. I alla fall inte under den här mandatperioden. Men om utvecklingen fortsätter som den har gjort hittills och SD fortsätter växa är det inte omöjligt att det skulle kunna ske om tio år. Det är bara att blicka bakåt tio år och se hur sådant som då verkade helt otänkbart i dag diskuteras på fullt allvar. 

Många av SD:s förslag kräver förstås inte bara förändringar i grundlagen utan går också stick i stäv med FN.s konvention om mänskliga rättigheter. Jimmie Åkesson kan fortsätta hävda att han står upp för religionsfriheten, men börjar vi riva moskéer kan det inte ses som något annat än en stark begränsning av ”friheten att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion” som det står i FN-konventionen. Det är därför ingen slump att SD avskyr allt prat om mänskliga rättigheter. För dem existerar inget sådant som universella rättigheter, allt ska vara kopplat till nationen och de som inte anpassar sig efter det som de ser som den svenska kulturen ska åka ut. 

Förutom att svinga mot muslimer svingade Åkesson också en hel del mot Socialdemokraterna i sitt tal som han menar är ”en aktiv del av den islamistiska rörelsen i Sverige”. Det är lite lustigt, för är det några som verkligen är beroende av islamisterna så är det SD själva. Hela deras framgång bygger på att de målar upp bilden av att det finns ett överliggande hot. Hade det inte funnits någon islamistisk terrorism så hade aldrig SD kunnat samla det starka stöd som de har i dag.    

Partiledarna i de andra Tidöpartierna har för en gångs skull faktiskt kritiserat Åkesson efter utspelet om moskéerna och sagt att det ökar hotbilden mot Sverige. Åkesson själv har sagt att det är precis tvärtom, att det är på grund av ingen har sagt något sånt här tidigare som islamister har kunnat etablera sig i Sverige och hotbilden har ökat. Här tycker jag dock att media skulle kunna ställa hårdare frågor och hänvisa till de experter som säger att hotet nu faktiskt kommer att öka. För om det är någonting som faktiskt skulle kunna vända opinionen tror jag det är om folk blir varse att Åkessons ständiga polarisering också gör Sverige till ett otryggare land. 

Det hot som riktas mot Sverige och svenskar generellt är dock fortfarande betydligt mindre än det som riktas mot muslimer i Sverige och som nu förstärks ytterligare genom Åkessons tal. Det skulle inte förvåna mig om det inom kort kommer ske nya attacker mot svenska moskéer från personer som, uppeldade av Jimmies tal, valt att ta saken i egna händer. Och när Jimmie Åkesson får frågor om det kommer han som vanligt se alldeles förbluffad ut och kränkt av tanken på att SD skulle ha någon som helst inverkan på vad enskilda individer tar sig för. 

Vi kanske slipper Nato-medlemskap om Jimmie fortsätter hetsa.

Sverige vågar fortfarande inte kritisera Israel klart och tydligt.