Radar · Miljö

Solkraft mest populär – kärnkraft minst

Solkraften är mest populär bland energikällorna men även allt fler tycker att havsbaserad vindkraft är en bra idé.

Solkraften är mest populär bland energikällorna – i fjol var 76 procent av de tillfrågade ”mycket positiva” till solkraft.

En rapport, Kärnkraft och teknikoptimism när klimatfrågorna förändras, från Som-institutet vid Göteborgs universitet – och som genomfördes i höstas, visar att solkraften är mest populär bland energikällorna. 76 svarade att de var ”mycket positiva” till solkraft.

Motsvarande siffror för de andra energikällorna var 62 procent för vattenkraft, 53 procent för vindkraft och 31 procent för kärnkraft.

Men trots att kärnkraften fortfarande är minst populär så minskar skillnaderna.

— Det är den minst populära energikällan, men det är där vi ser de stora förändringarna om vi jämför de senaste åren, säger Björn Rönnerstrand, forskare vid Som-institutet vid Göteborgs universitet till SVT.

Även när det gäller andra energikällor så ser man förändringar i opinionen.

– Folk är positivt inställda till vindkraft, men det vi ser nu är att allt fler anser att havsbaserad vindkraft är en bra idé, säger Björn Rönnerstrand.

2021 ansåg 26 procent att vindkraft var en mycket bra idé. 2022 var siffran 37 procent.

Grafik: SOM-institutet vid Göteborgs Universitet
Grafik: SOM-institutet vid Göteborgs Universitet