Radar · Inrikes

SCB: Utlåningen till hushållen ökade med 1,9 procent

Den årliga tillväxttakten avseende MFI:s totala utlåning till hushåll uppgick till 1,9 procent, den tolfte raka månaden med fallande tillväxt, enligt ny statistik från SCB.

Bostadslånen utgjorde 83 procent av den totala utlåningen till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 0,8 procent.

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 4,08 procent. Den genomsnittliga räntan för rörliga bostadslån var 4,06 procent. Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 4,07 procent. Samma ränta i april 2022 var 2,31 procent.

Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 4,89 procent, att jämföra med 1,66 procent i april 2022.