Radar · Miljö

Världens största trästad byggs i Stockholm

Världens största trästad ska byggas i Sickla, Stockholm.

En hel stadsdel ska för första gången i modern tid byggas av trä istället för stål och betong. Det väntas få påverkan på byggbranschen som idag står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. 

Användandet av stål och cement i byggnader orsakar runt 11 procent av alla utsläpp av växthusgaser enligt revisionsfirman Mckinsey

Samtidigt har branschen tillgång till ett annat byggmaterial som är betydligt bättre för klimatet och som används av människor så länge vi byggt hus, trä och timmer. Förutom att det inte kräver massor av energi vid framställningen isolerar det bättre, samt ger bättre inomhusklimat

Återgången till träbyggnation har gått trögt runt om i världen där endast enskilda projekt har genomförts. Oro för bland annat brandrisken har fördröjt utvecklingen. Men experter på området menar att det är helt säkert att bygga i trä om man gör på rätt sätt. Det är kompetensen och metoderna för byggandet som utgör risker än valet av byggmaterial. 

106 gigaton utsläpp av koldioxid skulle kunna sparas fram till 2100 om 90 procent av alla små och medelstora hus byggdes av trä istället för stål och betong, enligt den vetenskapliga tidskriften Nature. Det totala utsläppet av koldioxid är 40 gigaton årligen. 

Nu ser utvecklingen mot mer trähusbyggande ut att komma igång på allvar i och med att det svenska företaget Atrium Ljungberg ska bygga en hel stadsdel i trä, Stockholm Wood City, som uppges bli världens största i sitt slag. 

Det första spadtaget planeras att tas 2025 och de första husen ska stå klara 2027.

7000 kontorsplatser och 2000 bostäder kommer färdigställas i Sickla i Nacka kommun. Totalt  250 000 kvadratmeter. Fördelningen med en övervikt på kontor är ett sätt att möjliggöra för kortade arbetsresor inom storstaden menar Atrium Ljungberg.

Det är krav från kunderna som driver fram utvecklingen och inte regler från politiker. 

– Från hyresgästerna finns en stark efterfrågan på nytänkande hållbara lösningar som vi möter med det här projektet, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg i ett pressmeddelande.

Det är kundernas krav på bättre klimatarbete som fått företaget Atrium Ljungberg att nu bygga storskaligt i trä menar vd Annica Ånäs
Det är kundernas krav på bättre klimatarbete som fått företaget Atrium Ljungberg att nu bygga storskaligt i trä menar vd Annica Ånäs.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV