Radar · Integritet

Jan Jonsson: Extremt konstigt att ingen diskuterar Chat control

”Ditt privatliv står helt naket inför statlig beskådning.

”Skulle du fundera en gång extra på vad du sa om du visste att någon övervakade detta samtal?” Den frågan ställer Jan Jonsson, vd på den digitala tjänsten Mullvad. ”Tror du att folk du pratar med skulle påverkas, fundera en extra gång på vad de sa om allt skulle kunna granskas i framtiden?”

EU-kommissionen arbetar nu med ett lagförslag, kallat Chat control. Går det igenom kommer alla inom EU att få sin kommunikation övervakad. Det gäller telefonsamtal, sms, mejl, bilder och filmer som du sparar i molntjänster samt meddelande­appar, även krypterade tjänster.

– Lagen är en kränkning av alla EU-medborgares integritet, säger Jan Jonsson.

Ylva Johansson, ansvarig EU-kommissionär för förslaget, argumenterar att Chat control behöver införas för att upptäcka barn­pornografi och grooming (vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte). I en debattartikel i Svenska dagbladet den 23 maj 2022 skrev hon ”att det går att hitta en balans mellan den viktiga rätten till integritet på nätet och barns rätt till skydd”.

Den 24 januari 2023 togs lagförslaget upp i Libe, Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Samma dag fick Jan Jonsson debattartikeln ”Stoppa förslaget om massövervakning i EU” publicerad i Svenska dagbladet.

”Den här typen av lagförslag, som påverkar och inkräktar i människors liv på ett totalt sätt – vars motsvarighet bara går att hitta i totalitära stater som Kina – borde vara föremål för debatt i var och varannan nyhets­sändning”, skrev han.

Varför diskuteras det inte?

– Det är extremt konstigt. Kanske för att det finns en klyfta mellan folket och de folkvalda i dag. Många är trötta på politiker, så de orkar inte bry sig om frågorna. Men jag undrar också varför inte fler journalister skriver om lagen. Även de påverkas ju för hur ska de kunna garantera källskydd?

Lagen gör att alla EU-invånare kan få sin kommunikation genomgången
Lagen gör att alla EU-invånare kan få sin kommunikation genomgången. Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Finns en skillnad

När Ylva Johansson den 12 maj 2022 la fram förslaget på ny lagstiftning, som ersätter dagens tillfälliga, sa hon att lagen skulle ”göra EU världsledande i kampen mot sexuella övergrepp på internet”.

I debattartikeln skrev hon också om detta förslag, som innebär att ”internetföretag blir skyldiga att ta bort foton och videor med övergrepp och att rapportera materialet”.

”Sedan länge skannas i princip all kommunikation på nätet för att stoppa spam och skadliga koder. Nu vill jag att liknande teknik ska kunna användas för att rädda barn från de värsta av integritets­kränkningar.”

Men Jan Jonsson betonar att det är en skillnad. I dag är det tillåtet för leverantörer av privat kommunikation att skanna kommunikation, men den nya lagen innebär att alla måste göra det.

– Lagen är antingen skapad av naiva politiker eller av politiker med en annan agenda. Och när verktyget är på plats, hur hindrar vi det från att användas i fler syften?

Han ger exemplet FRA-lagen som infördes 2008. 2021 dömdes Sverige i Europa­domstolen för att lagen kränker den personliga integriteten. Den svenska regeringen uppmanades att åtgärda rättssäkerhets­brister, men i stället röstade riksdagen igenom en utvidgning av lagen samma år.

Enligt Ylva Johansson är lagen välarbetad.

”Förslaget har tagits fram av experter efter en mycket stor mängd möten med organisationer och berörda företag, det har varit konsultationer med företrädare för olika intressen, en öppen remiss­runda har genomförts med möjlighet för alla att lämna synpunkter och det har skett en legal granskning.”

Ylva Johansson ser att lagen kan rädda barn från ­kränkningar på internet
Ylva Johansson ser att lagen kan rädda barn från ­kränkningar på internet.”Foto: Wiktor Nummelin/TT

Ylva om barnen

Jan Jonsson är vd på ett företag, som erbjuder VPN-tjänster (virtuellt privat nätverk) och gör att det går att surfa på internet privat.

Påverkas ni av detta förslag?

– Mullvad startades efter FRA-debatten för att människor skulle kunna skyddas från att bli avlyssnade. Vår verksamhet är säkrad trots denna lag, men vi tycker inte om trenden med mer övervakning, säger han.

Han är också kritisk till Ylva Johanssons retorik, som han menar ensidigt talar om barn som kan utnyttjas och inte om konsekvensen av att införa ett globalt massövervakningssystem.

– Om du gör något olagligt, varför skulle du använda lagliga programvaror? Chat control är en lag som slår väldigt snett. Den kommer inte att vara effektiv i jakten på pedofiler utan övervaka vanliga människors liv.

Utöver risken för att privata bilder hamnar i fel händer kommer lagen sannolikt att dränka polisen i sorterings­arbete och ta resurser från mer ändamåls­enliga brotts­bekämpande åtgärder, menar han.

Fler än Ylva Johansson är positiva till lagen. Enligt en enkät från internetoperatören Bahnhof gjorde inför riksdagsvalet i Sverige 2022 var endast Centerpartiet tveksamt, följt av Vänsterpartiet. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna hade inte tagit ställning. Kristdemokraterna var positivt till förslaget.

Nu är förslaget på väg genom EU:s beslutsprocess och det ser ut att bli en omröstning i EU-parlamentet i oktober 2023.