Radar · Miljö

I Västerbotten görs klimatinventering för att kunna hantera varmare väder

I Västerbotten håller länsstyrelsen på med att inventera skoter- och vandringslederna i fjällen för att identifiera vilka risker som klimatförändringarna kan föra med sig.

Varmare väder och ökade flöden kan påverka livet i Västerbotten och därför pågår nu en inventering av skoter- och vandringslederna i fjällen. Syftet är att identifiera vilka risker som det kan föra med sig.

– Klimatförändringarna har gett oss skäl att titta över lederna, vi kollar på om det är risk för människornas liv, risk för laviner, passager av is och dåliga vandringsleder på grund av lera och blöt mark, säger Björn Jonsson, chef på naturvårdsenheten på länsstyrelsen, SVT nyheter.

För första gången gör länsstyrelsen en klimatinventering av lederna. Planen är att den ska vara klar om ett år. Om det bedöms att risker har uppstått ska lederna klimatanpassas.

Risker kan till exempel vara att snön försvinner på ställen, där det tidigare gått att ta sig fram, som över bäckar. Åtgärder kan vara att bygga längre broar och vid behov dra om leder, enligt Björn Jonsson.

Han säger att klimatförändringarna märks genom mer extremt väder.

– När det kommer snö kommer det mycket mer vid ett och samma tillfälle eller kommer det ingenting. Och under vintrarna kan det komma blidor, det smälter och regnar, och vi har också nästan vårflöden på vissa ställen mitt i vintern, säger han till nyhetskanalen.

Blidväder kan innebära antingen temperaturer över nollpunkten eller en kraftig minskning av kylan.

Att till exempel snöförhållanden håller på att ändras går även att läsa i rapporten Snö i ett framtida klimat i Västerbottens län från 2021 med analyser från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

”Analyserna visar på mycket kraftiga minskningar av såväl snödjup som antal dagar med olika snömängd. Minskningarna väntas under hela snösäsongen och i stort sett över hela norra Sverige.”