Radar · Miljö

Spanien bekräftar avveckling av kärnkraft

Almaraz kärnkraftverk är ett kärnkraftverk i Almaraz i Spanien, som använder floden Tejo, som rinner in i Portugal, för kylning.

Alla Spaniens kärnkraftverk ska vara nedlagda till 2035, rapporterar Electricityinfo.org.

Den spanska regeringen bekräftade, i onsdags, planerna på att stänga alla landets kärnkraftverk till 2035. Samtidigt förlängs tidsfristerna för byggprojekt för förnybar energi. Planen innebär att samtliga sju kvarvarande reaktorer kommer att tas ur bruk. Först ut att avvecklas blir kärnkraftverket i Almaraz, något Portugal länge krävt. Reaktor ett planeras kopplas bort i november 2027.

Den spanska regeringen godkände även planen för att ta hand om radioaktivt avfall. De totala kostnaderna för avvecklingen och hanteringen av radioaktivt avfall uppgår till cirka 20,2 miljarder euro, skriver Electricityinfo.org.

Fem anläggningar står för närvarande för en femtedel av Spaniens elbehov. Vad som kommer att hända med kärnkraftverken var ett viktigt diskussionsämne under det senaste valet, skriver Reuters, där den konservativa oppositionen Partido Popular lovade att de kärnkraftverk som planerats att stängas inte skulle stängas.

COP28 och kärnkraften

Vid FN:s klimatmöte COP28 lanserades ett initiativ för att trefaldiga kärnkraften i 22 länder fram år 2050. Bland undertecknarna fanns Sverige. Men bakom initiativet finns flera länder som inte har något kärnkraftsprogram i någon mening, skriver Fredrik Lundberg i en analys i tidningen Sveriges Natur, och hänvisar till organisationen World Nuclear Associations sammanställning från november i år.

Tvärtom skriver Fredrik Lundberg, har flera av de länder som har kärnkraft och undertecknat initiativet, minskat den på senare år:

”Storbritannien, USA, Sverige, Kanada och Frankrike har mindre kärnkraft nu än för 10–12 år sedan. De stänger fler reaktorer än de bygger nya. De flesta av de här länderna varken bygger eller planerar heller för ny kärnkraft, enligt World Nuclear Associations”.