Radar · Utrikes

75 miljoner fler på jorden 2023

Befolkningen i världen ökade med cirka 1 procent under 2023.

Vi blev 75 miljoner fler på jorden under 2023, enligt beräkningar från USA:s myndighet för befolkningsstatistik. Totalt innebär det en befolkning på drygt 8 miljarder, närmare bestämt 8,019 miljarder vid årets slut.

Befolkningsökningen var under 1 procent för året globalt. USA:s befolkning växte med drygt en halv procent, med 1,7 miljoner till 336 miljoner.

Myndigheten räknar med att varje sekund under 2024 innebär 4,3 nyfödda och 2 avlidna i världen.