Radar · Miljö

Forskare vill se global övervakning av jordens biologiska mångfald

Stora Barriärrevet utanför nordöstra Australien har drabbats av höga vattentemperaturer vid flera tillfällen sedan 1998, vilket har inneburit att många koraller drabbats av blekning.

Behovet av att övervaka jordens biologiska mångfald är akut. Det menar en rad forskare i en debattartikel i Nature.

Runt om i världen finns väderstationer som bidrar med data för övervakningen av klimatförändringarna. En grupp forskare skriver i en debattartikel i Nature att ett liknande system skulle behövas för den biologiska mångfalden och förordar ett nytt världsomspännande övervakningssystem, som de föreslår ska heta The Group on Earth Observations Biological Observation Network. En av forskarna bakom förslaget är Rubén Valbuena, professor i skoglig fjärranalys vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Om vi vill stoppa artutdöende behöver vi röra oss mot ett ekonomiskt system som tar hänsyn till naturens värden. För att kunna göra det måste vi utveckla harmoniserade system för att kvantifiera och övervaka biologiska värden i ekosystemen. Det är extremt viktigt, säger han i ett uttalande.

I december i fjol kom 196 länder överens om att träffa ett nytt avtal inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald. Bland målen finns att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030. För att kunna realisera målen kom man också fram till att inrätta en ny fond för att uppnå målen. En sådan kom på plats häromdagen i samband med ett internationellt toppmöte i Vancouver och ska nu fyllas med medel, rapporterar Aktuell hållbarhet.Men enligt organisationen Avaaz saknas 440 miljoner kronor innan fonden kan användas, enligt tidningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV