Radar · Miljö

Ökade utsläpp från svensk konsumtion

Växthusgasutsläppen från svensk konsumtion ökade med 9 procent mellan 2020 och 2021, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. 

Mer än 90 procent av de ökade utsläppen består enligt SCB av utsläpp från produkter som improterats till Sverige.

– Våra beräkningar av växthusgasutsläpp från svensk konsumtion visar på en utsläppsökning med 7 miljoner ton 2021 jämfört med året innan. Detta efter att utsläppen minskade med 10 miljoner ton mellan 2019 och 2020. Det är främst investeringar i byggnader och maskiner samt hushållens konsumtionsutgifter för boende och transporter som ligger bakom utsläppsökningen 2021, säger Annika Damm, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper i en kommentar.

Siffrorna påverkas av coronapandemin, vilket innebär att Sveriges växthusgasutsläpp från konsumtion 2021, trots ökningen mellan 2020 och 2021, är tre procent lägre än 2019.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV