Radar · Politik

M vill förändra vetot för vindkraft

Moderaternas partisekreterare Karin Enström.

Moderaternas partiledning vill att det kommunala vetot för vindkraft görs om. Nuvarande process fördröjer utbyggnaden. Förslaget kan vålla debatt på partiets stämma i oktober.

Moderaternas partistyrelse har nu presenterat sina förslag inför partiets stämma i Umeå om några veckor.

Där ingår förslag som spänner över en rad politikområden med parollen ”Säkrare, grönare, friare”.

Ett förslag är att förändra det kommunala vetot för vindkraft. I dag kan kommuner säga nej till vindkraftsetableringar relativt sent i en process. M-ledningen vill nu att kommunerna ska tvingas ge besked tidigare.

Vindkraft på kort sikt

”Allt för ofta kommer vetot in sent i handläggningsprocessen och utan att det ställs krav på motivering. Det skapar stora onödiga kostnader både för det privata och det offentliga”, skriver partiledningen i sin proposition.

”På kort sikt är utbyggnaden av vindkraften vårt bästa alternativ för att i stor omfattning få på plats mer fossilfri elproduktion.”

Karin Enström, M:s partisekreterare, säger att det inte handlar om att slopa vetot helt.

– Vi kommer inte att hinna bygga kärnkraftverk tills i morgon, alltså behöver vi en mix av sol, vind och vatten och kärnkraft.

– Vi måste öppna upp så att det är så goda förutsättningar som möjligt att klara hela omställningen.

Hon understryker att det måste finnas en lokal acceptans för klimatomställningen.

Det är bra att kommunen får komma in tidigare.

TT: Tycker du att ni var tydliga mot väljarna gällande det här i valrörelsen?

– Vi hade stort fokus på kärnkraft, eftersom det är planerbart och ger stabilitet i elsystemet, men den behöver kompletteras.

Vill utöka kommunala vetot

Frågan kan bli omdebatterad på M-stämman. Oliver Rosengren, förbundsordförande för Moderaterna i Kronoberg, föreslår i stället att det kommunala vetot utökas.

”Kommunernas vindkraftsveto bör utvidgas till att omfatta alla vindkraftverk där det finns invånare som bor i kommunen som berörs, inte bara de vindkraftverk som ska vara belägna i kommunen eller har en viss höjd”, skriver han i en motion.

Anna Tenje, socialförsäkringsministern och partistyrelsens andre vice ordförande, tror att vindkraften kan vålla diskussion.

– Vi vet att vindkraft älskas inte av alla, och det är inte alla som vill ha vindkraft i sin kommun. Det är många, tror jag, som inte vill ha vindkraften på sin bakgård. Det här är en sådan fråga som vi får stöta och blöta.